Turystyczny

A- A A+

Walory turystyczne Polski Wschodniej na tle Polski. Potencjał turystyczny Polski Wschodniej, znaczenie jakie przykładają do tego sektora władze samorządowe oraz zachęty inwestycyjne stwarzają wyjątkowe warunki do inwestowania w regionie.

Od kilku lat liczba odwiedzających Polskę turystów zagranicznych spada. Spadł również udział Polaków w wyjazdach turystycznych. Głównym motywem przyjazdów do naszego kraju są sprawy biznesowe. W celach czysto turystycznych przyjeżdża tylko co czwarty cudzoziemiec, a przyjazdy zakupowe dotyczą prawie w całości obywateli WNP. Natomiast sami Polacy podróżują po kraju głównie w celach turystycznych, preferując dłuższe pobyty. Wydatki przeciętnego zagranicznego turysty to 353 dolarów na osobę. Pomimo przejściowego spadku ruchu turystycznego związanego z kryzysem, Mistrzostwa Europy EURO 2012 mogą spowodować ożywienie w sektorze i wzrost wpływów do budżetu.

Charakterystyka sektora turystycznego w Polsce Wschodniej
Pod względem zatrudnienia sektor turystyczny jest jednym z najważniejszych sektorów polskiej gospodarki. W Polsce Wschodniej w tym sektorze pracuje ponad 38 tys. ludzi i ich liczba rośnie. Przoduje województwo podkarpackie, a najmniej zatrudnionych w turystyce jest w województwie podlaskim. Na terenie Polski Wschodniej działa 440 biur podróży które łączą funkcje organizatora i pośrednika.

Zaplecze turystyczne Polski Wschodniej
Liczba hoteli w Polsce stale rośnie, a w pięciu województwach położonych wzdłuż wschodniej granicy znajduje się około 20% bazy noclegowej całego kraju. Ze względu na dogodne położenie na trasach tranzytowych pomiędzy Europą Zachodnią a Europą Wschodnią, Polska Wschodnia to dogodny region dla inwestycji w hotelarstwo. Dodatkową atrakcją regionu jest środowisko przyrodnicze i rozwój agroturystyki. Najbardziej rozbudowaną bazę noclegową ma województwo warmińsko-mazurskie, choć duża jego część to baza sezonowa. Zresztą podobnie jest w pozostałych województwach Polski Wschodniej, z małym wyjątkiem województwa świętokrzyskiego.

Zachęty inwestycyjne w sektorze turystycznym w Polsce Wschodniej — programy rozwoju turystyki
Zgodnie z mapą pomocy publicznej inwestorzy w sektorze turystycznym mogą liczyć na najwyższy z możliwych poziomów wsparcia w ramach funduszy unijnych. Projekty mogą otrzymać wsparcie do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Wsparcie można otrzymać w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Dodatkowo województwa lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie uruchomiły osobne programy pomocowe skierowane do inwestorów zainteresowanych sektorem turystycznym. Dofinansowanie można wykorzystać na budowę i modernizację infrastruktury, budowę nowych produktów turystycznych, parki rozrywki i prace adaptacyjne.

Klastry turystyczne na terenie Polski Wschodniej
Na terenie Polski Wschodniej funkcjonuje 59 klastrów. Najwięcej, bo aż 21, znajduje się w województwie lubelskim.

Klaster Restauratorów i Hotelarzy w Lublinie
Liczy obecnie ponad 280 członków, z czego około 180 firm. Celem działalności jest poprawa konkurencyjności i wzmocnienie potencjału ekonomicznego przedstawicieli branży działających na Lubelszczyźnie, głównie poprzez popularyzację lokalnej kuchni, dbanie o najwyższy poziom świadczonych przez członków stowarzyszenia usług, szkolenia dla osób zajmujących się szeroko rozumianym sektorem hotelarskim.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” w Nałęczowie
Obejmuje gminy: Janowiec, Kazimierz Dolny, Opole Lubelskie, Poniatowa, Nałęczów, Wojciechów, Wąwolnica oraz Miasto Puławy. Głównymi celami działalności organizacji jest stworzenie zintegrowanego systemu informacji, promocji i rezerwacji turystycznej, oraz pomoc członkom w zakresie pozyskania i wykorzystania funduszy strukturalnych.

Klaster Turystyki i Rozwoju Regionalnego „Słońce Regionu” w Skarżysku-Kamiennej
Klaster ma wdrażać nowoczesne technologie w sektorze turystycznym w województwie świętokrzyskim: informatyzacja przedsiębiorstw turystycznych, budowanie współpracy i atmosfery zaufania w realizacji wspólnych celów biznesowych, wymiana informacji, wspieranie rozwoju i innowacji w branży.

Pozostałe klastry
Oprócz powyższych należy wymienić: klaster „Kryształ Europy” z Suwałk, Bieszczadzki Transgraniczny Klaster Turystyczny z Ustrzyk Dolnych i Stowarzyszenie agroturystyczne „Galicyjskie Gospodarstwa gościnne — Bieszczady”, wszystkie promujące lokalną turystykę i region.

Perspektywy rozwoju sektora turystycznego w Polsce i Polsce Wschodniej
Zgodnie z prognozami do 2013 roku liczba przyjeżdżających do Polski turystów będzie rosła i nadal będą dominować cele biznesowo służbowe. Cele czysto turystyczne i zakupowe będą na dalszym planie. EURO 2012 wywrze znaczący wpływ na dochody płynące z turystyki. W Polsce Wschodniej wpływ na rozwój turystyki będzie miał wzrost inwestycji zagranicznych i związane z nim przyjazdy służbowe oraz walory przyrodniczo-krajobrazowe, które przyciągać będą tak zwanych ekoturystów.

 

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.