Metalowy

A- A A+

Dynamicznie rosnąca produkcja i coraz więcej miejsc pracy — tak wygląda sektor metalowy w Polski Wschodniej. Ta branża, chociaż reprezentowana najmocniej tylko w dwóch województwach Makroregionu, stale notuje systematyczny wzrost.

Rozwój sektora metalowego jest ściśle powiązany z dynamiką innych dziedzin przemysłu. Nie można mówić o poprawie wyników w tej branży gdy w innych nie ma koniunktury. Do tzw. sektora metalowego zaliczamy wytwarzanie z metali m.in.: zbiorników, różnych konstrukcji i ich elementów, narzędzi i materiałów budowlanych.

Jak wynika z danych statystycznych za 2009 r., trzecim pod względem przychodów ze sprzedaży przedsiębiostwem przemysłu metalowego w Polsce była Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. z woj świętokrzyskiego. Nie przez przypadek największy zakład z tej branży znajduje się w tym regionie. Świętokrzyskie jest razem z woj. podkarpackim liderem sektora metalowego w całej Polsce Wschodniej. Tam też przemysł metalowy to największy pracodawca, który daje zatrudnienie i zarobki dla blisko 10 tysięcy osób. Warto zaznaczyć, że Celsa, największy z tamtejszych pracodawców, zatrudnia ok. 1300 osób. Jeszcze większe zatrudnienie w branży metalowej ma Podkarpacie. Tam w tej gałęzi przemysłu pracuje ok. 40 procent wszystkich mieszkańców. To najlepszy wynik w całym Makroregionie, a co powinno cieszyć, liczba ta systematycznie rośnie.

Jeśli chodzi o pozostałe województwa Polski Wschodniej to przemysł metalowy jest najsilniejszy w woj. warmińsko-mazurskim. Nieco słabiej jest rozwinięty na Lubelszczyźnie, a najgorzej w woj. podlaskim.

Przemysł metalowy w Polsce Wschodniej jest skoncentrowany w kilku ośrodkach.

Pierwszym jest Rzeszowski Okręg Przemysłowy. Tam na czoło wysuwa się działalność klastra odlewniczego Kom-Cast. Siedziba zarządu znajduje się w Rzeszowie, jednak ta inicjatywa wykracza poza granice woj. podkarpackiego. W ramach jej struktur swoje siły połączyło 26 przedsiębiorstw z Podkarpacia, Świętokrzyskiego i Lubelszczyzny. Członkowie klastra razem mają ponad 20 proc. udziału w sprzedaży spośród polskich firm odlewniczych. Jeszcze lepiej wypadają dane dotyczące eksportu. W tym przypadku klaster ma w nim aż 30-procentowy udział. 26 spółek daje zatrudnienie ponad czterem tysiącom wykwalifikowanych pracowników.

Kolejny ośrodek branży metalowej to Staropolski Okręg Przemysłowy. Należą do niego zakłady z Kielc (np. NSK Bearings Polska), Ostrowca Świętokrzyskiego (np. Celsa Huta Ostrowiec, Wytwórnia Konstrukcji Stalowych), Skarżyska Kamiennej (np. Zakłady Metalowe Mesko) i Starachowic (np. Odlewnie Polskie). Znacznie mniejszy jest Lubelski Okręg Przemysłowy z jego zakładami położonymi w Janowie Lubelskim (Caterpillar Poland) i Kraśniku (Tsubaki-Hoover Poland).

Ośrodki branży metalowej położone na północnym-wschodzie Makroregionu charakteryzuje znaczne rozproszenie. Zakłady działają przede wszystkim w pobliżu dużych ośrodków miejskich, takich jak Białystok (np. Ferrox, Pronar) czy też Elbląg (np. Zakład Metalurgiczny Alstom).

Wiele wskazuje na to, że przemysł metalowy w Polsce Wschodniej czeka w najbliższych latach rozwój. Jak wynika z ustaleń Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych cały Makroregion cechuje wysoki potencjał inwestycyjny w tej branży.

Jak dotąd najchętniej w Polsce Wschodniej inwestowały firmy niemieckie i amerykańskie. Eksperci uważają, że konkurencyjność tego regionu pod względem kwalifikacji kadr oraz niskich stawek płac i niewygórowanych cen nieruchomości będzie przyciągać kolejnych zagranicznych przedsiębiorców. Rozwojowi tej branży z pewnością będzie sprzyjać także położenie Makroregionu w pobliżu granic innych państw należących do struktur unijnych jak i do byłych członków ZSRR oraz trwające prace nad rozwojem regionalnej sieci komunikacyjnej. To nie koniec dowodów potwierdzających dobre prognozy. Dla firm zainteresowanych lokowaniem majątku w przemysł w Polsce Wschodniej przygotowano specjalne zachęty. Mogą one liczyć na wsparcie równe 50% kosztów kwalifikowanych nowego projektu. Polska daje im szansę otrzymania zwolnienia z płatności podatku dochodowego w specjalnych strefach ekonomicznych, zwolnienie z podatku od nieruchomości, możliwość ubiegania się o dotacje celowe z budżetu państwa.

Pracodawcy poszukujący wysoko wykwalifikowanych kadr na terenie Polski Wschodniej nie powinni mieć z tym problemów. W tej chwili w całym Makroregionie studiuje około 300 tysięcy młodych ludzi, część z nich uczy się na uczelniach technicznych, na kierunkach niezbędnych do pracy w przemyśle metalowym. Przykładami szkół wyższych z takimi kierunkami są:

 - Politechnika Białostocka, gdzie wykłada się m.in. mechanikę i budowę maszyn, automatykę i robotykę;
 - Politechnika Lubelska: inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn;
 - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach: inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn oraz zarządzanie
   i inżynieria produkcji;
 - Politechnika Rzeszowska: inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika.

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.