Lotniczy

A- A A+

W Polsce Wschodniej przemysł lotniczy ma ponad stuletnią tradycję i skupia ponad 90% produkcji w tej dziedzinie. Lotnictwo ma tutaj doskonałe zaplecze naukowe i szkoleniowe, a inwestycjom sprzyja centralne położenie w Europie na głównych szlakach komunikacyjnych oraz zachęty biznesowe i podatkowe.

Przemysł lotniczy w Polsce
Początki polskiego sektora lotniczego sięgają czasów sprzed wybuchu I Wojny Światowej. W 1910 roku powstała pierwsza na ziemiach polskich fabryka samolotów. W okresie międzywojnia działały zakłady lotnicze w Lublinie, Białej Podlaskiej i Mielcu. Powstała też dęblińska Szkoła Podoficerów Lotnictwa. Powołano do życia Polskie Linie Lotnicze, a nasi lotnicy odnosili sukcesy międzynarodowe na samolotach polskiej konstrukcji. Druga Wojna Światowa całkowicie zniszczyła polski przemysł lotniczy. Po wojnie odbudowano go od podstaw — konstruowano samoloty cywilne, wojskowe, rolnicze, sportowe, śmigłowce i szybowce.

Wielkość i struktura przemysłu lotniczego
Dynamiczny wzrost obrotów finansowych sektora zanotowano w latach 2003–2008. Produkujemy głównie części i komponenty, a nie finalne produkty, tzn. samoloty. Gros (90%) produkcji sprzedawane jest zagranicznym gigantom. Przedłużający się kryzys może więc zagrozić rozwojowi sektora. Głównym klientem zakładów lotniczych w Polsce jest polski rząd, który kupuje samoloty, śmigłowce i części zamienne do nich dla wojska, policji, straży granicznej i lotniczego pogotowia ratunkowego. Nowym i małym segmentem krajowego rynku odbiorców wyrobów przemysłu lotniczego mogą być prywatne firmy biznesowe oferujące usługi lotnicze, np. przewozy pasażerskie małymi samolotami.

Sektor lotniczy jako jeden z najbardziej innowacyjnych
Przemysł lotniczy jest jednym z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki światowej. Również w Polsce w dziedzinie innowacyjności ściśle współpracuje on z uczelniami i ośrodkami badawczymi. Przykładem może być współfinansowany z funduszy UE projekt Dolina Lotnicza. Współpraca firm lotniczych z lokalnymi szkołami wyższymi ma bardziej trwały i długofalowy charakter. W Polsce zaangażowanych jest w nią około 10 regionalnych uczelni wyższych, które prócz współpracy naukowo-badawczej kształcą także kadry dla potrzeb przemysłu lotniczego. Są też trzy wyspecjalizowane technika kształcące techników w zawodach związanych z przemysłem lotniczym i lotnictwem.

Główne firmy w sektorze, w tym zagraniczni inwestorzy
Po przekształceniach własnościowych sektor dzieli się na trzy części: firmy sprywatyzowane, firmy nadal pozostające w rękach skarbu państwa i inwestycje zagraniczne. W większości skupia się na terenie południowo-wschodniej Polski. Najdynamiczniej rozwijają się pozostające w rękach zagranicznych inwestorów zakłady w Rzeszowie, Krośnie, Świdniku i Mielcu. Osobne miejsce zajmują klastry z których największy jest klaster Dolina Lotnicza, którego celem jest przekształcenie regionu południowo-wschodniego w wiodące centrum przemysłu lotniczego — tak aby dostarczać dla najbardziej wymagających klientów zróżnicowany zakres produktów i usług lotniczych. Klaster skupia się przede wszystkim na efektywnym kosztowo łańcuchu dostawców i rozwoju badań. Działalność sektora lotniczego i firm w nim działających w Polsce wspierają także inne organizacje takie jak: Rzeszowskiej Centrum Zaawansowanych Technologii, Krajowe Towarzystwo Lotnicze „AOPA Poland”, Sieć Porozumienia Lotniczego „AVIA – SPLot” i wiele innych.

 

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.