podlaskie

A- A A+

Województwo podlaskie jest najbardziej wysuniętym na północny-wschód województwem Polski. Graniczy w związku z tym z dwoma państwami: Białorusią na wschodzie (260 km) i z Litwą na północy (104 km). Od północnego zachodu sąsiaduje z województwem warmińsko-mazurskim, zaś od zachodu i południowego zachodu – z województwem mazowieckim.

Powierzchnia

20 187km2

Liczba ludności:
- w tym w miastach

1188,3 tys.
59,5%

Gęstość  zaludnienia

59 osób/km2

Główne miasto

Białystok

Największe miasta w regionie

Suwałki, Łomża, Augustów, Bielsk Podlaski, Zambrów

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Suwalska

Parki Przemysłowe, Technologiczne

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód
Zambrowski Park Przemysłowy

Centrum Obsługi Inwestora

Białystok

Strona WWW

http://www.wrotapodlasia.pl/

 


Łomża


Łomża


Białystok


Białystok


Suwałki

Podlaskie  podzielone jest  na 17 powiatów, w tym 3 powiaty grodzkie – Białystok, Suwałki, Łomża oraz 118 gmin. Stolicą jest miasto Białystok, liczący prawie 300 tysięcy mieszkańców. Pozostałe większe miasta regionu to Suwałki (ok. 70 tys. mieszkańców) i Łomża (ok. 63 tys. Mieszkańców).

Gospodarka województwa podlaskiego to przede wszystkim przemysł spożywczy, lekki, drzewny, budowlany i maszynowy. W podlaskim działają obecnie duże zakłady zajmujące się przetwórstwem mleka, mięsa, drobiu i zbóż, a funkcjonujące w oparciu o nowoczesne technologie mleczarnie należą do największych i najnowocześniejszych w kraju.

Gospodarka regionu w istotnym stopniu opiera się także na rolnictwie, które niemal całkowicie należy do sektora prywatnego. Niezwykłość produktów rolnych pochodzących z Podlasia polega w znacznej mierze na tym, że powstają one na jednym z najczystszych ekologicznie obszarów Polski. Między innymi dzięki temu są one bardzo popularne na wymagających rynkach państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. Dlatego rozwój gospodarczy regionu musi gwarantować zachowanie czystości środowiska naturalnego.

Województwo podlaskie to też idealne miejsce dla inwestorów. Kilkanaście wyższych uczelni zapewnia silne i bogate zaplecze wykształconych i młodych specjalistów, a przygraniczne położenie daje szanse na efektywną współpracę z sąsiadami. . Podlaskie to także lider w wykorzystaniu unijnego wsparcia, który wykorzystywane jest na budowę infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Stolica – Białystok to największy ośrodek przemysłowy oraz centrum kulturalne i naukowe regionu. Działa tu większość instytucji kultury i uczelni wyższych, w tym: teatry, filharmonia, muzea, uniwersytet, akademia medyczna, politechnika, wyższe szkoły ekonomiczne. Miasto jest jednym z wyróżniających się ośrodków sztuki lalkarskiej w Polsce. Obok Białostockiego Teatru Lalek działa wyższa uczelnia kształcąca aktorów i reżyserów lalkarstwa.

W podlaskim od wieków żyją obok siebie Polacy, Białorusini, Tatarzy, Rosjanie, Żydzi. Ślady ich obecności nadal można odnaleźć w krajobrazie regionu. Wielonarodowość była między innymi powodem stworzenia uniwersalnego języka przez urodzonego w Białymstoku twórcę esperanta – Ludwika Zamenhofa (1859-1917).

Do atutów regionu możemy zaliczyć tranzytowe położenie, czyste ekologicznie rolnictwo, wysoki poziom przetwórstwa rolno-spożywczego, dobry układ sieci komunikacyjnych, zaplecze naukowe które może kształcić fachowe kadry, oraz rozwój współpracy transgranicznej i współpracy z aglomeracja warszawską.

W regionie jest 11 przejść granicznych. To tędy odbywa się główny ruch tranzytowy z północy Europy, na jej południe i zachód. Drogowe przejścia graniczne na granicy polsko – białoruskiej znajduje się w Kuźnicy Białostockiej, Bobrownikach oraz w Połowce. Natomiast drogowe przejścia graniczne na granicy polsko – litewskiej położone są w Ogrodnikach i Budzisku.

Województwo podlaskie – atuty

Atuty województwa podlaskiego
 - lokalizacja przy granicy z Litwą i Białorusią
 - dobra sieć dróg
 - rozwinięty system szkolnictwa średniego i wyższego
 - rosnąca liczba przedsiębiorstw prywatnych i stale zwiększająca się aktywność przedsiębiorców
 - warunki naturalne sprzyjające rozwojowi rolnictwa, przemysłu spożywczego, drzewnego i budownictwa
 - relatywnie niskie koszty płacy: 87,9% średniej krajowej

 

Sektory wysokiej szansy

Spożywczy
 - sieć nowoczesnych zakładów z branży spożywczej: Mlekpol z marką „Łaciate”, Mlekovita, Dojlidy, białostocki Polmos z marką „Żubrówka”, Suempol – produkcja wyrobów z łososia.

 - dynamiczny rozwój produkcji mleczarskiej: 2 miejsce w produkcji mleka krowiego w kraju, 20% krajowej produkcji mleka skupowane jest przez województwo podlaskie

 - Mlekpol i Mlekovita – w czołówce firm mleczarskich w Polsce, znaczna część produkcji „Mlekovity” trafia na rynki Unii Europejskiej i rynki wschodnie

 - sprzyjające warunki naturalne: użytki rolne stanowią 60,4% ogólnej powierzchni regionu, warunki naturalne regionu sprzyjają produkcji ekologicznej, którą obecnie zajmuje się około 264 gospodarstw

Maszynowy
 - sieć zakładów z branży maszynowej: Pronar Sp. z o.o. – producent traktorów, kół tarczowych, kabin i hydrauliki siłowej – inwestując w innowacyjność zatrudnia ponad 200 inżynierów i konstruktorów, Samasz z Białegostoku – największy w kraju i liczący się w Europie producent nowoczesnych kosiarek rotacyjnych, Bison-Bial S.A. – producent narzędzi i oprzyrządowania do obrabiarek, mogący stanowić siec potencjalnych poddostawców i kooperantów

 - dostępność wykwalifikowanej siły roboczej: Uniwersytet w Białymstoku – niemal 16 tys. studentów  w 2010 roku, Politechnika Białostocka – około 13,5 tys. studentów, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku – ok. 4,5 tys. studentów

Turystyczny
 - wybitne walory przyrodniczo-krajobrazowe województwa: tereny bagienne, puszcze, wielkie kompleksy leśne (30% powierzchni województwa), liczne szlaki wodne i jeziora, ponad 30% terenu regionu podlega ochronie: Puszcza Augustowska, należąca do największych skupisk leśnych w Polsce, Kanał Augustowski – wraz z augustowskimi jeziorami oraz Czarna Hańcza tworzy atrakcyjny szlak wodny, Białowieski Park Narodowy – obejmuje najlepiej zachowany w Europie las naturalny o pierwotnym charakterze – wpisany w 1979 r. na listę Dziedzictwa Światowego, Biebrzański Park Narodowy – największy park narodowy w Polsce, Narwiański Park Narodowy – nazywany przez turystów „Polską Amazonią”, Wigierski Park Narodowy – w 1975 r. wpisany przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody na listę najcenniejszych parków na świecie, pod względem bogactwa kulturowego Podlasie jest najbardziej zróżnicowanym regionem w kraju

 - czyste środowisko naturalne: województwo zalicza się do obszaru „Zielonych Płuc Polski”

 - liczne możliwości uprawiania turystyki: turystyka wodna – np. rejsy po Kanale Augustowskim, turystyka uzdrowiskowa – np. Augustowskie Centrum Sportu i Rekreacji, Supraśl – uzdrowisko nizinne, klimatyczno-borowinowe, turystyka przyrodniczo – rekreacyjna, turystyka biznesowa

 - ważne drogi krajowe: Via Baltica, łącząca Skandynawię i północną Rosję z Europą Centralną i Zachodnią.


Browar Białystok


Browat Łomża


Wysokie Mazowieckie - Mlekovita
 

Potencjał eksportowy

ADAMPOL SA
ul. Usługowa 3
15-521 Zaścianki k. Białegostoku
Tel.: (+48) 85 740-78-60
Fax: (+48) 85 740-78-61
www.adampolsa.com.pl
Firma Adampol SA prowadzi działalność w zakresie międzynarodowego i krajowego transportu samochodów. Specjalizujemy się w transporcie samochodów osobowych, dostawczych i półciężarowych.

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA
ul. Ludowa 122
18-200 Wysokie Mazowieckie
Tel.: (+48) 86 275-82-00
Fax: (+48) 86 275-83-30
www.mlekovita.com.pl
MLEKOVITA to największa mleczarska grupa kapitałowa w Polsce i niekwestionowany lider branży. Grupa MLEKOVITA jest firmą ze 100-procentowym kapitałem polskim, o długoletniej tradycji i z ustaloną marką nie tylko na rynku polskim, ale również za granicą. Mlekovita to największy w kraju eksporter produktów mleczarskich.

Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL
ul. Elewatorska 13
19-203 Grajewo
Tel.: (+48) 86 273-04-00
Fax: (+48) 86 272-37-31
www.mlekpol.com.pl
MLEKPOL to największa polska spółdzielnia mleczarska, w której skład wchodzi siedem zakładów przetwórczych. Znaczną część produkcji SM „MLEKPOL” przeznacza na eksport wysyłając swoje wyroby do niemalże wszystkich krajów świata. Trafiają one do państw Unii Europejskiej, Afryki oraz Dalekiego Wschodu. Około jednej trzeciej produkcji SM „MLEKPOL” trafia na eksport, głównie do Włoch, Francji, Niemiec, Holandii, Belgii, Hiszpanii, Czech i Wielkiej Brytanii. W ofercie eksportowej znajdują się sery twarde, mleko odtłuszczone w proszku, masło oraz serwatka w proszku.

Suempol Sp.z o.o.
ul. Białostocka 69A
17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: (85) 730-60-24
Fax: (85) 730-60-26
www.suempol.pl
Suempol powstał w 1989r., jako firma rodzinna w Bielsku Podlaskim. Jej założycielami są Urszula i Edward Siecińscy. Początkowo Firma zajmowała się przetwórstwem krewetek z Holandii i Belgii, które po uszlachetnieniu ponownie trafiały na tamtejsze rynki. Odbiorcą krewetek był m.in. belgijski Dwór Królewski. W 1994r. Suempol poszerzył działalność o przetwórstwo łososia norweskiego, który jest eksportowany do Niemiec, Belgii, Danii, Włoch, Francji, Austrii. Od roku 1997 wyroby Suempolu obecne są na rynku krajowym.

UNIBEP S.A.
ul. 3 Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: (+48) 85 730-70-61
Fax: (+48) 85 730-68-68
www.unibep.pl
UNIBEP to jedna z najdynamiczniej rozwijających się polskich grup budowlanych działająca w segmencie budownictwa mieszkaniowego, handlowo-usługowego, ogólnego oraz zamówień publicznych. Jednym z filarów działalności w Polsce jest segment budownictwa mieszkaniowego, gdzie firma posiada silną pozycję na największym krajowym rynku – aglomeracji warszawskiej. Działalność eksportowa Grupy koncentruje się na rynkach wschodnich, oraz na rynku norweskim – poprzez działania Oddziału Unihouse.

BUDIMEX DANWOOD
ul. Brańska 132
17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: (+48) 85 730-00-01
www.danwood.pl
Przedsiębiorstwo Budimex Danwood Sp.z o.o. należy do grupy Budimex, która jest największym polskim koncernem budowlanym. Firma zatrudnia obecnie ponad 400 pracowników i jest największym polskim producentem domów prefabrykowanych posiadającym zdolność wytwórczą na poziomie około 600 domów rocznie. Domy marki DAN-WOOD HOUSE są znane już od kilkunastu lat w całej Europie. Naszą działalność poza granicami kraju zaczęliśmy już w 1996 roku. Obecnie większość produkcji Budimex Danwood kierowana jest na eksport –do państw Unii Europejskiej. Domy powstające w Bielsku Podlaskim są dostarczane przede wszystkim do Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Mispol SA
ul. Szafirowa 17
16-400 Suwałki
Tel.: (+48) 87 565-42-10
Fax: (+48) 87 565-42-11
www.mispol.com.pl
Podstawową działalnością Grupy Mispol jest produkcja i dystrybucja konserw mięsnych, pasztetów, dań gotowych oraz karmy dla psów i kotów. Produkty Mispol są oferowane w Polsce, w wielu krajach UE, krajach byłej WNP krajach bałkańskich oraz w Izraelu.

Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego
ul. Handlowa 4
15-959 Białystok
Tel.: (+48) 85 748-79-00
Fax: (+48) 85 748-79-90
www.sot.pl
SOT została założona w 1991 roku. Inicjatorem i pomysłodawcą wspólnych działań były największe Spółdzielnie Mleczarskie funkcjonujące i zlokalizowane na terenie Podlasia. Podstawę działalności firmy stanowi handel artykułami mleczarskimi produkowanymi przez firmy założycieli oraz inne zakłady mleczarskie działające na terenie Polski. Firma spełnia wszystkie wymogi sanitarne dzięki czemu oferowane produkty mleczarskie są dopuszczone do obrotu i konsumpcji na terenie Unii Europejskiej i Rosji.

MALOW Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 114 A
16-400 Suwałki
Tel.: (+48) 87 566-07-02
Fax: (+48) 87 566-07-03
www.litpol.com.pl
Na gospodarczej mapie Malow istnieje od 1989 roku jako firma produkująca i sprzedająca na rynek krajowy, jak również za granicę meble metalowe: biurowe, socjalne, szkolne, warsztatowe, do autoserwisów i autosalonów, medyczne, laboratoryjne, regały przesuwne archiwalne, biblioteczne i biurowe.

PMB SA
ul. Pozioma 2
15-950 Białystok
Tel.: (+48) 85 678-43-00
Fax: (+48) 85 678-41-07
www.pmb.com.pl
PMB SA to jeden z największych zakładów mięsnych w Polsce. Powstał w 1962 roku – więc już od prawie pół wieku jest wyznacznikiem jakości i doskonałego, tradycyjnego smaku. Obecnie, logo PMB to jedna z najsilniejszych polskich marek. Znaczna część produkcji sprzedawana jest już od dziesięcioleci na eksport. Produkty PMB stale eksportowane są do Rosji, krajów nadbałtyckich, na Białoruś, Ukrainę a także do Uzbekistanu i Gruzji, Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Od wielu lat z sukcesem sprzedaje na rynki włoskie, szwajcarskie, niemieckie, francuskie. Białostockie produkty można znaleźć w sklepach mięsnych Belgii, Danii, Hiszpanii oraz Rumunii. Przez kilka ostatnich lat PMB był cenionym eksporterem na rynek USA, sprzedając doskonałej jakości wyroby od Wschodniego Wybrzeża (Nowy Jork) aż do Wschodniego (San Francisco).

Spółdzielnia Mleczarska w Łapach
ul. Brańska 8
18-100 Łapy
Tel.: (+48) 85 715-23-70
Fax: (+48) 85 715-22-26
www.mleczarnia.lapy.pl
Początki powstania Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach sięgają okresu międzywojennego, tj. 1927 roku. Obecnie wyroby SM w Łapach spełniają wszelkie europejskie normy, posiadają wspaniałe walory smakowe i są produkowane według tradycyjnej polskiej receptury. Zdecydowanie większa część produkcji sprzedawana jest na rynkach światowych pozostała na rynku krajowym.

Rosti (Polska) Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 29
15-620 Białystok
Tel.: (+48) 85 678-35-00
Fax: (+48) 85 678-35-85
www.rosti.com
ROSTI specjalizuje się w świadczeniu usług przetwórstwa tworzyw sztucznych w zakresie produkcji na zlecenie metodą wtrysku, lakierowania i dekoracji oraz montażu wyrobów gotowych i modułów dla branż: AGD, RTV, elektrotechnicznej i motoryzacyjnej. Specyfika i wyposażenie hal produkcyjnych pozwala na produkcję pełnego wachlarza detali o bardzo wysokich wymaganiach jakościowych i estetycznych.

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57
15-703 Białystok
Tel.: (+48) 85 662-84-90
Fax: (+48) 85 662-84-09
www.biawar.com.pl
NIBE-BIAWAR to producent ogrzewaczy wody, pomp ciepła, systemów solarnych. Od 1968 roku  szeroka gama wyrobów marki BIAWAR zapewnia komfort korzystania z ciepłej wody milionom ludzi w Polsce i poza jej granicami. Od 2000 roku głównym udziałowcem spółki jest szwedzki koncern Nibe AB.

WIÓR Sp.J. Kostro, Romaniuk
ul. Gen. Wł. Andersa 38
15-113 Białystok
Tel.: (+48) 85 664-97-40
Fax: (+48) 85 664-97-41
www.wior.pl
Firma WióR Kostro, Romaniuk Sp.J. powstała w 1991 roku. WióR to kilka tys. m2 własnej powierzchni magazynowej, studio mebli kuchennych oraz przestronny salon sprzedaży. WióR zajmuje się głównie dystrybucją artykułów do produkcji mebli. Firma działa na rynku krajowym (północno-wschodnim i centralnym) oraz zagranicznym, głównie wschodnim. Posiada odbiorców między innymi w Rosji, Republice Białorusi, Ukrainie, Kazachstanie, Azerbejdżanie i krajach nadbałtyckich.

SaMASZ inż. Antoni Stolarski
ul. Trawiasta 30
15-161 Białystok
Tel.: (+48) 85 664-70-31
Fax: (+48) 85 664-70-41
www.samasz.pl
Firma SaMASZ została założona w 1984r. Dzięki ciągłemu rozwojowi osiągnęła pozycję największego polskiego i jednego z czołowych europejskich producentów maszyn rolniczych do zielonek. Od początku istnienia firmy, wyprodukowano i sprzedano ponad 55 000 kosiarek i kilka tysięcy innych maszyn rolniczych. Głównymi rynkami poza Polską są obecnie Rosja, Niemcy, Wielka Brytania, Finlandia, kraje nadbałtyckie i Hiszpania. Łącznie Firma SaMASZ eksportuje maszyny do ponad 30 krajów całego świata.

Benmar Spółka z o.o.
ul. Ks. J. Popiełuszki 117
15-657 Białystok
Tel.: (+48) 85 663-79-15
Fax: (+48) 85 663-79-39
www.benmar.com.pl
Firma BENMAR powstała w 1990 roku w Białymstoku. Zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną głownie chemii i materiałów budowlanych. Jest generalnym dystrybutorem produktów takich przedsiębiorstw jak Śnieżka SA i SigmaKalon Deco Polska Sp. z o.o. (Polifarb Cieszyn-Wrocław SA). Dystrybucję prowadzi w głównej mierze na terenach północno-wschodniej Polski, jak i również eksportuje towary do klientów znajdujących się na Litwie, Białorusi oraz Rosji.

Havo Sp. zo.o.
ul. Przędzalniana 6H
15-688 Białystok
Tel.: (+48) 85 653-97-77
Fax: (+48) 85 653-91-50
www.havo.pl
Początki firmy sięgają 1990 roku. Firma Havo jest polską firmą specjalizującą się w handlu sprzętem RTV, AGD, komputerami, urządzeniami klimatyzacyjnymi, telefonami stacjonarnymi. Działalność firmy Havo obejmuje sektor hurtowy i detaliczny na terenie całego kraju oraz w krajach ościennych.

PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI
„Witraż” Sp. z o.o.
Łyski 79C k/Białegostoku
16-070 Choroszcz
Tel.: (+48) 85 713-13-70
Fax: (+48) 85 713-13-90
www.witraz.bialystok.pl
Podlaska fabryka okien Witraż to wiodący producent stolarki PVC, aluminiowej i drewnianej. Obecny na rynku od 1999 roku, dzięki nowoczesnej i spełniającej standardy europejskie linii produkcyjnej oraz profesjonalnej obsłudze Klienta, w szybkim czasie zdobył miano największego producenta PCV w całym regionie północno-wschodnim Polski. Działalność firmy obejmuje rynek polski jak i inne rynki europejskie.

N E O T E C H Sp. z o.o.
ul. Gen. Wł. Andersa 38
15-113 Białystok
Tel.: (+48) 85 675-56-32
Fax: (+48) 85 662-30-24
www.neotech.pl
NEOTECH Sp. z o.o. od 2003r. jest oficjalnym i jedynym przedstawicielem w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej niemieckiej firmy NEOSID Pemetzrieder GmbH & Co. KG, produkującej rdzenie ferrytowe i podzespoły indukcyjne.

Marpol SA
Ignatki 40/1
16-001 Kleosin
Tel.:  (+48) 85 747-43-97
Fax: (+48) (85 663-11-50
www.marpol.pl
MARPOL SA jest producentem opakowań giętkich od 1994 roku. Spółka zatrudnia ponad 170 osób. Szeroka gama produktów składa się z folii polietylenowych (w tym termokurczliwych) i polipropylenowych (w tym powlekanych klejem do łączenia na zimno tzw.”cold seal”), folii barierowych współwytłaczanych, laminatów oraz toreb reklamowych.

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.