Wsparcie 5 regionów w ramach Programu Promocji Makroregionu Polski Wschodniej

A- A A+

Wystartowała kolejna odsłona kampanii promocyjnej Polski Wschodniej. Makroregion Polska Wschodnia, obejmujący województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie – to nowe, atrakcyjne z punktu widzenia potencjalnych inwestorów, tereny położone w Unii Europejskiej.

Projekt Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, realizowany od 2 lat przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, ma na celu stały wzrost konkurencyjności gospodarczej oraz atrakcyjności tego obszaru. Przewiduje on promocję pięciu województw Polski Wschodniej i jest pierwszym tego typu projektem, który swym zasięgiem obejmuje jednocześnie wszystkie województwa makroregionu oraz w spójny sposób prezentuje potencjał gospodarczy całego obszaru.

Na realizację projektu PAIiIZ otrzymała 86 mln zł, które wyda do 2015 roku na działania promujące strategiczne sektory w Polsce Wschodniej. W ramach dotychczasowych działań pod szyldem „Polska Wschodnia” zorganizowano 81 imprez wystawienniczo – promocyjnych (37 targów, 31 misji wyjazdowych, 4 misje przyjazdowe, 2 wizyty studyjne dla przedstawicieli JST, 4 fora gospodarcze, 3 konferencje zagraniczne w których wzięto udział), w których wzięło udział przeszło tysiąc przedsiębiorców oraz ponad trzystu przedstawicieli JST.

Kluczowe cele Programu to przede wszystkim wzrost zainteresowania potencjalnych przedsiębiorców ofertą gospodarczą Polski Wschodniej, a także przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego tego regionu. Przedsiębiorcy realizują aktualnie 100 kontraktów i wciąż negocjowane są nowe. Hity eksportowe: jachty, małe samoloty, produkty spożywcze, bielizna, meble.

Priorytetowym zadaniem Programu jest tym samym przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Główne założenia Projektu, który będzie realizowany przez kolejne cztery lata (do 2015 roku), obejmują w szczególności: zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do makroregionu, zainteresowanie polskich firm inwestycjami w Polsce Wschodniej, pobudzenie eksportu produktów oraz usług z Polski Wschodniej oraz rozwój turystyki biznesowej w makroregionie.

Program wpisuje się w statutową działalność PAIiIZ, jaką jest promocja gospodarcza Polski i regionów, w tym województw Polski Wschodniej. Do chwili obecnej zorganizowaliśmy ponad 80 imprez o charakterze targowym i misji zarówno gospodarczych, jak i inwestycyjnych. W imprezach wzięło udział ponad 1000 przedsiębiorców i ponad 300 przedstawicieli JST, przedsiębiorcy deklarują nawiązanie 100 kontraktów, wciąż negocjowane są nowe – mówiAgnieszka Wojnarowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego PAIiIZ. Firmy twierdzą, że bez nas nie nawiązałyby tych kontaktów, a 60 procent z nich wręcz twierdzi, że to tylko dzięki Programowi odnieśli taki sukces. Te trzy lata realizacji działań promocyjnych to także 21 inwestycji w Makroregionie tworzących 3 500 miejsc pracy.

Liczne projekty służące przede wszystkim zwiększeniu napływu do makroregionu bezpośrednich inwestycji zagranicznych realizowane dotychczas przez Agencję są stale wzmacniane dzięki działaniom i projektom realizowanym w ramach Programu.  Widzimy coraz większe zainteresowanie inwestorów tymi województwami: w październiku województwa Polski Wschodniej odwiedzą Koreańczycy – efekt naszych dotychczasowych wyjazdów, a także mam nadzieję przedstawiciele biznesu saudyjskiego – dodajeAgnieszka Wojnarowska. Przed nami kolejny rok działań promocyjnych, już w październiku przedstawimy listę wydarzeń promocyjnych na rok następny. Na pewno, każdy z tych 12 sektorów priorytetowych będzie miał możliwość prezentacji swojego potencjału.

Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej składa się z dwóch komponentów: promocji wizerunkowej oraz promocji bezpośredniej. Promocję wizerunkową Polski Wschodniej rozpoczęły wydarzenia promocyjno – informacyjne na szczeblu regionalnym i ogólnokrajowym z udziałem władz rządowych i regionalnych oraz środowisk artystycznych.Marketing bezpośredni polega zaś na komunikatach kierowanych do potencjalnych inwestorów i importerów, w indywidualnym, interaktywnym kontakcie (misje, targi, seminaria, fora). Bezpośrednie działania marketingowe stanowią najistotniejszy element Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, ze względu na możliwość precyzyjnego dopasowania oferty inwestycyjnej i eksportowej lub też potencjalnie większe zainteresowanie ofertą adresowaną do pojedynczych odbiorców lub małej ich grupy.

Kolejnym działaniem marketingowym podjętym przez PAIiIZ, oprócz działań z zakresu promocji bezpośredniej, jest rozpoczęcie międzynarodowej kampanii medialnej Polski Wschodniej zachęcającej do rozpoczęcia działalności biznesowej w Makroregionie. Kampania medialna skierowana jest przede wszystkim do szefów koncernów międzynarodowych, liderów opinii oraz międzynarodowych firm konsultingowych obsługujących inwestorów zagranicznych. W ramach kampanii do tej pory powstały filmy reklamowe o zróżnicowanej długości w 2 wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Sukcesywnie pojawiają się w Internecie budząc zainteresowanie zarówno redaktorów marketingowych czy biznesowych serwisów, jak i docierając do coraz szerszych kręgów –od przedsiębiorców po zagranicznych inwestorów, tym samym realizując kluczowe cele kampanii.

 Informacja prasowa
Warszawa, 14 września 2012

Kontakt prasowy:
Testa Communications
Dominika Wrzesińska, Senior PR Manager
dominika.wrzesinska@testa.com.pl,
tel. 500 195 816

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.