Najwięcej kontraktów w Polsce Wschodniej w sektorze spożywczym

A- A A+

Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej, za pomocą ankiet, podsumowali swój udział w Programie Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej. Z deklaracji wynika, że najwięcej kontraktów oraz najwięcej miejsc pracy odnotował sektor spożywczy, który jest domeną tej części kraju.

Od 2010 roku firmy, które prowadzą działalność w jednym z 5 województw Makroregionu Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,  świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, mogą korzystać z Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej (PPGPW). Od stycznia 2010 roku do października 2013 roku 1473 przedsiębiorców i 395 reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego tych województw wzięło udział w 123 wydarzeniach promocyjnych. Wydarzenia te służą promocji potencjału gospodarczego Makroregionu, ale również samych przedsiębiorców.

- Bez wątpienia dla firm jest to duża szansa na zaprezentowanie się na zagranicznych rynkach, na pokazanie swojej oferty, produktów. To również możliwość kontaktu z potencjalnymi kontrahentami, bezpośrednich rozmów. Dla wielu firm z Polski Wschodniej ciężko byłoby wygospodarować własne środki na tak szeroko zakrojony rodzaj promocji – mówi Jan Mirończuk z firmy KOMIREX z Siemiatycz specjalizującej się w przetwórstwie runa leśnego.

Z ankiet rozesłanych do 300 firm uczestniczących w wydarzeniach o charakterze promocyjno-wystawienniczym (od stycznia 2010 do października 2013 roku), na które odpowiedziało 171 przedsiębiorców, wynika, że to właśnie firmy z szeroko rozumianego sektora spożywczego nawiązały najwięcej, bo aż 269 kontraktów. Następny, pod względem ilości był sektor bieliźniarski, 101 kontraktów i sektor jachtowy, 76 kontraktów.

Wartość zadeklarowanych kontraktów w sektorze spożywczym to 97 025 342,02 zł. Inwestycje w nowe linie produkcyjne wyniosły4 700 000 zł, w nowe fabryki 1 000 000 zł, a w nowy sprzęt 2 972 189,12  zł. Sektor spożywczy pod względem wartości zadeklarowanych kontraktów znalazł się na drugim miejscu, po sektorze lotniczym, którego wartość kontraktów wyniosła 128 960 000 zł.

- Sektor spożywczy jest domeną Polski Wschodniej. Produkty rolno-spożywcze wytwarzane w tym regionie są cenione na rynkach międzynarodowych i spełniają najwyższe wymagania jakościowe i smakowe. Przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego licznie i aktywnie uczestniczą w targach zagranicznych i misjach wyjazdowych organizowanych przez PAIiIZ. Dzięki temu mają okazję dotarcia ze swoją ofertą do nowych kontrahentów, a często również poszerzenia rynków zbytu. Polska żywność jest ceniona nie tylko w krajach europejskich, czy USA, ale również w tak odległych kulturowo państwach, jak np. Arabia Saudyjska – mówi Bożena Czaja, członek Zarządu PAIiIZ S.A.

Łącznie ankietowani przedsiębiorcy zadeklarowali331 075 232,90 zł „zysków” ztytułu udziału w Programie Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej.

Na kwotę 330 mln zł składają się następujące elementy:
 - zawarcie 520 kontraktów na łączną kwotę 269 079 433,99 zł
 - inwestycje w nowy sprzęt do realizacji pozyskanych kontraktów na kwotę 21 879 939,82 zł
 - inwestycje w budowę nowej fabryki: 11 575 000,00 zł
 - inwestycje w rozwój zakładu, np. budowa nowych linii czy hal produkcyjnych na kwotę 28 540 859,29 zł

Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, realizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, ma na celu stały wzrost konkurencyjności gospodarczej oraz atrakcyjności tego obszaru. Przewiduje on promocję pięciu województw Makroregionu Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,  świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego kluczowym celem jest wzrost zainteresowania potencjalnych przedsiębiorców ofertą gospodarczą Polski Wschodniej, a także przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego. Główne kierunki działań promocyjnych to państwa Unii Europejskiej, USA, Rosja, Chiny, Korea, Indie, kraje Zatoki Perskiej. Sektory strategiczne Polski Wschodniej to: spożywczy, drzewny i meblarski, BPO, jachtowy, lotniczy, chemiczny, maszynowy, OZE, turystyka biznesowa.

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.