Informacje o projekcie

27 października 2012
A- A A+

Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej

Projekt Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, jest realizowany przez długoterminowe i spójne działania komunikacyjne. Ich rezultat to systematyczny wzrost konkurencyjności gospodarczej i atrakcyjności obszaru, tzn. firm, produktów, usług, kapitału, miast, miejsc pracy.

Projekt Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej to promocja pięciu województw Makroregionu Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jest pierwszym tego typu projektem, który swym zasięgiem obejmuje jednocześnie wszystkie województwa Makroregionu. W sposób przemyślany i spójny Program prezentuje potencjał gospodarczy całego obszaru, a tym samym wpływa na wzrost zainteresowania potencjalnych przedsiębiorców możliwościami gospodarczymi województw Polski Wschodniej.

Głównym celem Programu jest wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą pięciu województw, a tym samym przyspieszenie tempa rozwoju społeczno–gospodarczego Polski Wschodniej, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, co stanowi cel strategiczny Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Projekt jest realizowany od 2009 roku i potrwa do roku 2015.

Główne założenia projektu obejmują:
- zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Makroregionu;
- zainteresowanie polskich firm inwestycjami w Polsce Wschodniej;
- pobudzenie eksportu produktów oraz usług z Polski Wschodniej;
- rozwój turystyki biznesowej w Makroregionie.

Program wpisuje się w statutową działalność PAIiIZ jaką jest promocja gospodarcza Polski i regionów, w tym województw Polski Wschodniej. Liczne projekty służące przede wszystkim zwiększeniu napływu do Makroregionu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, takie jak organizacja staży oraz szkoleń dla instytucji regionalnych, współpraca ze stolicami Polski Wschodniej, prezentacja możliwości lokalizacyjnych województw Polski Wschodniej, współpraca z SSE zlokalizowanymi w Makroregionie, realizowane dotychczas przez Agencję, zostaną wzmocnione dzięki działaniom i projektom realizowanym w ramach Programu.

Utrzymanie portalu gospodarczego www.whyeasternpoland.eu współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, projekt pn. „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”.

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.