Raport atrakcyjności inwestycyjnej województw 2012

22 listopada 2012
A- A A+

21 listopada br. PAIiIZ ogłosiła wyniki „Raportu atrakcyjności inwestycyjnej województw - 2012”. Raport został wykonany na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. przez Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych, pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Raport ten należy do nielicznych opracowań, które obejmują swoim badaniem nie tylko województwa, ale lokalne społeczności - mikroregiony (gminy i powiaty). Rozróżnienie atrakcyjności potencjalnej i rzeczywistej, a także ścisła współpraca z partnerami regionalnymi naszej Agencji czyni raport wyjątkowym i miarodajnym źródłem informacji o potencjale i możliwościach regionów Polski oraz niezwykle ważnym narzędziem w kształtowaniu rozwoju regionalnego.

Współpraca PAIiIZ - SGH  w zakresie badań atrakcyjności inwestycyjnej województw jest prowadzone od kilku lat. Obecnie mamy przyjemność przedstawić Państwu trzeci raport, który powstał na zlecenie i we współpracy z PAIiIZ oraz partnerami regionalnymi - głównie z Centrami Obsługi Inwestora (zlokalizowanych w urzędach marszałkowskich i agencjach rozwoju regionalnego) oraz ze specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Główne wnioski z „Raportu atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski - 2012”
- Atrakcyjność inwestycyjna wykazuje duży związek z poziomem rozwoju gospodarczego. Dlatego pod względem atrakcyjności inwestycyjnej wyróżniają się dobrze rozwinięte gospodarczo województwa: mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, a także małopolskie, pomorskie, wielkopolskie i łódzkie.

 - W ostatnim czasie podniosła się atrakcyjność inwestycyjna województwa podkarpackiego, co można wiązać z efektem poniesionych nakładów na infrastrukturę oraz innowacyjnością ważnego dla tego regionu sektora lotniczego.

 - Wszystkie województwa posiadają lokomotywy rozwoju w postaci dużych miast lub dawnych miast wojewódzkich. Atrakcyjne są także ośrodki przemysłowe i centra turystyczne.

 - W skali lokalnej ważną rolę w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej, szczególnie  rzeczywistej,  odgrywają podstrefy specjalnych stref ekonomicznych, szczególnie, jeśli towarzyszą im inne formy wspierania przedsiębiorczości (parki przemysłowe, parki naukowo - technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości).

 - Podobnie jak w poprzednich latach, badania przeprowadzone w 2012 r. wykazały, że najbardziej atrakcyjnym regionem w Polsce jest województwo mazowieckie. Województwo to uzyskało najwyższe oceny (A) dla wszystkich najważniejszych sekcji gospodarki narodowej. Zdecydowanie przoduje również pod względem wartości nakładów inwestycyjnych dokonywanych przez przedsiębiorstwa, w wartości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

 - W Makroregionie Polska Wschodnia lokomotywami gospodarczymi są miasta: Białystok, Lublin i Ełk.

Pobierz pliki

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.