Polska Wschodnia z perspektywy Guntera Verheugena

26 maja 2014
A- A A+

- Ze względu na przynależność Polski do UE oraz dzięki europejskim programom wspierającym, od 2007 do 2013 roku do Polski Wschodniej popłynęło łącznie 2,7 mld Euro. Do roku 2020 będzie miał miejsce kolejny, podobny napływ inwestycji. Lwią część, 4,4 mld Euro, stanowią środki europejskie. Nie potrafię ocenić, czy wszystkie środki zostały wykorzystane rozsądnie, ale priorytety - nowoczesna, innowacyjna i zrównoważona gospodarka, rozbudowa infrastruktury, modernizacja publicznej komunikacji podmiejskiej - są moim zdaniem słuszne i ważne – twierdzi Günter Verheugen, były wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości 2005-2010 i komisarz ds. rozszerzenia Unii 1999-2004.

W dniach 3-4 czerwca w Kielcach odbędzie się IV Forum Polski Wschodniej „Eastern Poland Business Forum” organizowane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Udział w Forum weźmie ponad 250 osób, m.in. przedsiębiorcy z Polski Wschodniej, władze samorządowe, a także inwestorzy zagraniczni zainteresowani współpracą gospodarczą z Polską Wschodnią. Podczas Forum głos zabiorą m.in. Jerzy Buzek, były Premier RP oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Günter Verheugen. Podczas panelu dyskusyjnego „10 lat Polski w Unii Europejskiej – wpływ akcesji Polski do Wspólnoty na zmianę w jej postrzeganiu w Europie i na świecie” – goście podzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat ostatniego dziesięciolecia Polski w UE, w tym również w kontekście Polski Wschodniej. Już teraz Günter Verheugen podzielił się pierwszymi spostrzeżeniami na temat wschodnich regionów Polski.

- W ciągu ostatnich 10 lat zmienił się cały kraj i widać, że pełni optymizmu ludzie wykorzystali oferowane im szanse. Nie da się inaczej wytłumaczyć dramatycznego doganiania – z prawie 50% nadwyżką w wyniku gospodarczym oraz zmniejszeniem o połowę wskaźników bezrobocia.  Polskie rolnictwo, tak bardzo sceptyczne wobec rozszerzenia UE – ma się dobrze, co mnie bardzo cieszy. Polska wie, co zawdzięcza członkostwu w Unii Europejskiej i dobrze jest mieć świadomość, że idea europejska jest mocno zakorzeniona w sercach i umysłach Polaków. Jednakże Polska w ciągu ostatnich 10 lat również straciła na rzecz innych krajów wielu dobrze wykształconych obywateli i mam nadzieję, że ludzie ci wrócą, nawet, jeżeli różnica w dochodach w porównaniu z zamożniejszymi krajami UE jest nadal dość znaczna. W końcu przecież któż mógłby chcieć, aby widok opuszczonych wsi lub pozostałych w kraju samotnych starszych członków rodzin stał się stanem permanentnym? Polska potrzebuje obecnie najlepszych ludzi u siebie w kraju. I fakt ten jest powodem moich największych obaw – mówi Günter Verheugen.

Były komisarz podsumował również słuszność pomocy kierowanej do słabiej rozwiniętych regionów, w tym do wschodnich województw Polski: - W międzyczasie, ze względu na przynależność Polski do UE oraz dzięki europejskim programom wspierającym latach 2007-2013, do Polski Wschodniej popłynęło łącznie 2,7 mld Euro. Do roku 2020 będzie miał miejsce kolejny, podobny napływ inwestycji. Lwią część, 4,4 mld Euro, stanowią środki europejskie. Nie potrafię ocenić, czy wszystkie środki zostały wykorzystane rozsądnie, ale priorytety - nowoczesna, innowacyjna i zrównoważona gospodarka, rozbudowa infrastruktury, modernizacja publicznej komunikacji podmiejskiej - są moim zdaniem słuszne i ważne. Zakładam, że wszędzie po zakończeniu projektów zbierają się ludzie i zastanawiają się, co poszło dobrze, a co można by zrobić lepiej. Myślę, że ma to zasadnicze znaczenie.

Dokonując oceny potencjału Makroregionu, Günter Verheugen podkreślił, że - Wschodnia część Polski jest piękna, z jej niepowtarzalnym krajobrazem, z nienaruszonymi strukturami społecznymi, czego przejawem jest m.in. niski wskaźnik przestępczości. Jednym słowem to prawdziwy raj turystyczny i ekologiczny. Nie wolno też zapominać o ludziach, którzy potrafią ciężko pracować, którzy się chętnie uczą i którzy się angażują. Uniwersytet w Lublinie, na przykład, zrobił na mnie ogromne wrażenie, podobnie jak moje spotkania z mieszkańcami w Białymstoku. 

Określając kierunek rozwoju Polski Wschodniej, jej potencjału i sukcesu, Günter Verheugen widzi potrzebę specjalizacji, wyciągnięcia z poszczególnych regionów ich największych zalet, ale również potrzebę zaangażowania i stworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw. - Nie bez powoduodpowiedzialność za rozwój regionów spoczywa właśnie na nich samych, ale regionom potrzebne są dobre warunki ramowe, które częściowo są ustalane na szczeblu krajowym i europejskim, jak np. Polski Program Rządowy z roku 2013. Ważną rolę odgrywa wymiana doświadczeń i dobre partnerstwo z innymi regionami. Dają one możliwość poznania, jak inni rozwiązują swoje problemy, będąc zarazem impulsem dla nowych idei, ale uzgodniona specjalizacja, narzucona „odgórnie”, ten pomysł mi się nie podoba. Każdy region jest inny, każdy musi dobrze wykorzystać swoje atuty i przezwyciężyć słabe strony.

Odpowiadając na pytanie, czy Polska Wschodnia powinna oprzeć rozwój tylko na swoich walorach naturalnych, Günter Verheugen mówi: - Uważam, że niezbędna jest zdrowa struktura gospodarcza, z silnymi innowacyjnymi przedsiębiorstwami, które produkują długofalowo i tworzą wiele miejsc pracy. W przeciwnym razie region skazany jest na wymarcie. Młodzi po prostu odejdą, gdyż nie zechcą być wyłącznie gospodarzami kwater dla turystów lub gajowymi w parkach przyrody, chcą pracy, która będzie dla nich wyzwaniem, ale która będzie też dobrze płatna.

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.