Optymizm polskich przedsiębiorców najwyższy od 4 lat

24 marca 2014
A- A A+

Zbliżająca się wiosna optymistycznie nastraja Polskę. Pracodawcy odcinają kupony od bezpiecznej sytuacji ekonomicznej, a pracownicy cieszą się z nowych etatów. Najnowszy sondaż Instytutu Badawczego Randstad i TNS wskazuje, że ponad 36% przedstawicieli firm spodziewa się w ciągu najbliższych 6 miesięcy poprawy sytuacji gospodarczej.

Liczba przedsiębiorców przekonanych o poprawie krajowej gospodarki jest najwyższa od 2010 roku. Tylko na przestrzeni minionego kwartału grupa ta powiększyła się o jedną trzecią - pokazują najnowsze wyniki sondażu Instytutu Badawczego Randstad i TNS. Jednocześnie jedynie co dziesiąty z 1000 ankietowanych przedsiębiorców ocenia sytuację finansową swojej firmy jako złą lub bardzo złą. Optymizm pracodawców przełoży się zarówno na wzrost zatrudnienia, jak i wynagrodzeń.

- Optymizm przedsiębiorców ma swoje odzwierciedlenie w chęci do inwestowania. Na swojej liście PAIiIZ ma o 20 projektów więcej niż dokładnie rok temu. Obecnie obsługiwani inwestorzy deklarują też chęć utworzenia  większej liczby miejsc pracy - aż o 5200 w porównaniu z ubiegłym rokiem. To doprawdy imponujący wzrost - uważa Sławomir Majman, prezes Zarządu PAIiIZ

 - Obecne wyniki cyklu badawczego realizowanego przez Randstad od końca 2008 roku pokazują, że przekonanie o dobrej kondycji polskiej gospodarki ostatni raz było tak wysokie prawie cztery lata temu - zaznacza Kajetan Słonina, dyrektor zarządzający Randstad

W ujęciu branżowym wzrostu gospodarczego spodziewają się przede wszystkim przedstawiciele firm zajmujących się pośrednictwem finansowym (42%), przemysłem (40%) i budownictwem (40%). Najmniej pozytywnie nastawieni wobec oceny koniunktury w nadchodzącym półroczu są przedstawiciele firm zajmujących się pozostałą działalnością usługową – tu co piąta spodziewa się wręcz pogorszenia sytuacji gospodarczej (22%). Co charakterystyczne dla polskiego rynku, z optymistycznym zapatrywaniem się na przyszłość częściej mamy do czynienia w największych firmach (45%), natomiast rzadziej w firmach mniejszych, zatrudniających od 50 do 249 osób (29%) oraz od 10 do 49 osób (33%).

Poprawiające się oceny perspektywy gospodarczej nie pozostają bez związku z oceną sytuacji wewnętrznej firm. W gronie 1000 badanych przedsiębiorstw jedynie 9% stwierdza, że sytuacja finansowa w jego firmie jest zła lub bardzo zła. Z kolei 60% przedsiębiorców ocenia aktualną sytuację finansową swojej firmy jako dobrą lub bardzo dobrą. Pozostała grupa przedstawicieli firm co prawda nie mówi o dobrej ocenie dla bieżącej sytuacji firmy, ale też nie ocenia jej jako złej (28%).

Podobnie jak w przypadku prognoz dla gospodarki, ocena sytuacji finansowej firmy jest silnie związana z wielkością firmy - im większa liczba zatrudnionych, tym częstsze deklaracje dobrej lub bardzo dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

W minionym kwartale, odnośnie planów na przyszłość większość firm nadal charakteryzuje bardzo zachowawcze podejście do zwiększania poziomu zatrudnienia. Pozostawienie zatrudnienia na obecnym poziomie w ciągu najbliższych sześciu miesięcy planuje 6 na 10 przedsiębiorstw (58%).

Sektorowe zwiększenie zatrudnienia planuje przede wszystkim branża budowlana (33%) i przemysł (32%). Co ważne, w ujęciu terytorialnym plany zatrudnieniowe są bardzo podobne w każdym z pięciu wyodrębnionych w badaniu regionów.

W minionym kwartale, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, ponad jedna czwarta pracodawców zwiększyła wynagrodzenie swoich firmach (28%), przy czym pensje rosły częściej w przedsiębiorstwach zatrudniających przynajmniej 250 osób (34%), natomiast rzadziej w firmach posiadających od 10 do 49 pracowników (22%).

W porównaniu do poprzedniej edycji badania spadł odsetek firm planujących zwiększenie wynagrodzeń na kolejne półrocze (z 26% do 22%), widać jednak dwukrotny wzrost takich pracodawców w stosunku do pomiaru sprzed roku

W większości firm, w których planowany jest wzrost poziomu wynagrodzeń, podwyżki obejmą wszystkie działy (70%) i będą dotyczyły pracowników na wszystkich poziomach stanowisk (66%). Ponad połowa firm (54%) planujących takie zmiany, zamierza ich dokonać na poziomie do 3,99%. Z kolei jedna czwarta przedsiębiorców (25%) dokona podwyżki pensji na poziomie od 4 do 6,99%, a tylko 3% firm na poziomie od 10 do 15,99%.

(Randstad/PAIiIZ)

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.