IV Forum Polski Wschodniej „Eastern Poland Business Forum”

16 maja 2014
A- A A+

Już czwarty raz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych organizuje Forum Polski Wschodniej „Eastern Poland Business Forum”, które odbędzie się 3 i 4 czerwca b.r. w Kielcach. W tym roku swoją obecnością wydarzenie zaszczycą goście specjalni: Pan Günter Verheugen, były Komisarz Unii Europejskiej ds. przemysłu i przedsiębiorczości oraz Pan Jerzy Buzek, były Premier RP oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Wydarzenie co roku gromadzi ponad 250 gości, w tym wiele znakomitych osobistości z Polski i z zagranicy: przedstawicieli przedsiębiorców, władz regionalnych, instytucji otoczenia biznesu, mediów oraz świata nauki – zainteresowanych współpracą gospodarczą z Polską Wschodnią. Tegoroczna edycja będzie skupiać się m. in. na tematyce inteligentnych specjalizacji regionów (branże o największym potencjale rozwojowym), internacjonalizacji przedsiębiorstw, możliwości otwarcia się makroregionu na współpracę gospodarczą z krajami z Europy i świata. Nadrzędnym celem Forum jest tworzenie pozytywnego klimatu gospodarczego Polski Wschodniej poprzez odwołanie się do specyficznych cech i atutów makroregionu. 

Z uwagi na fakt, iż w nowej perspektywie budżetowej szczególne miejsce zajmuje tematyka innowacyjności, jeden z paneli poświęcony zostanie nowoczesnej gospodarce, współpracy na styku nauki, biznesu i przemysłu, a także perspektywom zaangażowania środków publicznych we wspieranie innowacji oraz podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym.  Tematem rozważań zaproszonych panelistów będzie również próba bilansu 10-letniej obecności Polski w Unii Europejskiej i odpowiedź na pytanie, jak dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych zmieniało się postrzeganie Polski w Europie i na świecie. Ponadto dyskusji poddane zostaną plany wydatkowania środków finansowych pozyskanych w ramach nowej perspektywie programowej UE 2014-2020 oraz wyzwania, jakie stoją przed nami w związku z optymalnym ich zagospodarowaniem. 

Uzupełnieniem paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców, mediów, uczelni oraz administracji będą prezentacje na temat rynków zagranicznych takich jak USA, Bliski Wschód, Azja czy Afryka prowadzone przez ekspertów – praktyków biznesu. Dodatkowo podczas Forum zaprezentowane zostaną możliwości inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski Wschodniej, a także sposoby wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz eksportu. Zasadnicza, konferencyjna część Forum uzupełniona zostanie o sesję b2b, w której uczestniczyć będą przedsiębiorcy z Polski Wschodniej oraz przedstawiciele firm zagranicznych, zainteresowanych współpracą z firmami polskimi.

Szczegółowy program oraz rejestracja na stronie: www.epbf2014.eu.

Forum współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.