Inwestorzy znad Sekwany pozytywnie o Polsce

09 lipca 2014
A- A A+

Ponad 60% pytanych przez CCIFP i KPMG przedsiębiorców francuskich planuje w 2014 roku otwarcie nowego biura lub oddziału w Polsce. Na podstawie wyników raportu „20 lat inwestycji francuskich w Polsce” wyraźnie widać, że francuskie firmy dobrze czują się na polskim rynku.

Jak wynika z raportu, 87% francuskich przedsiębiorców bardzo pozytywnie lub pozytywnie ocenia dotychczasowe efekty inwestycji w Polsce, a nawet 97% z nich poleciłoby Polskę jako docelowe miejsce inwestycji innym firmom. Przy wyborze lokalizacji dla inwestycji Francuzi kierują się głównie wielkością rynku oraz perspektywami jego wzrostu. Duże znaczenie ma również panujący w kraju system podatkowy i prawny. Już, co trzecia firma analizuje dostępność pracowników z wymaganym doświadczeniem.

87% francuskich inwestorów ocenia sytuację gospodarczą w Polsce pozytywnie. Prawie wszyscy badani inwestorzy pozytywnie oceniają lokalizację geograficzną Polski (96%) oraz perspektywy wzrostu polskiego rynku (90%). W przeprowadzonym badaniu najgorzej oceniono natomiast sektor publiczny oraz infrastrukturę. Blisko połowa badanych krytycznie patrzy na jakość infrastruktury w Polsce. Nieznacznie mniej niż połowa badanych (44%) ocenia poziom biurokracji jako zbyt wysoki. Problemami wg francuskich przedsiębiorców są również brak przejrzystości przepisów oraz stabilność systemu podatkowego i prawnego.


- Ponad 60% inwestycji to inwestycje przemysłowe typu hi-tech i tu widziałbym większy udział firm francuskich - zaznaczył prezes Sławomir Majman

Francuskie firmy są zadowolone z działalności na polskim rynku. Świadczy o tym chęć zwiększenia skali inwestycji w Polsce w ciągu trzech najbliższych lat, zadeklarowana przez aż 64% ankietowanych. Dodatkowo, co czwarta firma chce otworzyć nowe biuro lub oddział. Ponad połowa z nich planuje też zwiększyć zatrudnienie w 2014 roku, a 38% zakłada ze utrzyma je na tym samym poziomie. Warte podkreślenia jest też to, że wśród badanych przedsiębiorstw nikt nie zadeklarował wycofania się z Polski.

- Polska jest na etapie reindustrializacji i to wyraźnie widać w portfelu projektów, które prowadzi PAIiIZ. Ponad 60% inwestycji to inwestycje przemysłowe typu hi-tech i tu widziałbym większy udział firm francuskich, skomentował wyniki badania prezes PAIiIZ, Sławomir Majman. - Zależy nam na współpracy w dziedzinie nauki, badań i rozwoju. Chcemy, aby środki na naukę szły przez przedsiębiorstwa - dodała natomiast wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska.


- Polska jest na etapie reindustrializacji i to wyraźnie widać w portfelu projektów, które prowadzi PAIiIZ - powiedział prezes PAIiIZ Sławomir Majman

Firmy francuskie podkreślają swoje zaangażowanie w społeczny wymiar swej działalności biznesowej. Trzy czwarte francuskich przedsiębiorstw w Polsce prowadzi programy lub projekty CSR, a 21% deklaruje ich rozpoczęcie. Co trzecia badana firma deklaruje też, że wspiera swoich pracowników w zachowaniu równowagi pomiędzy życiem osobistym pracą.

Francja jest trzecim inwestorem zagranicznym w Polsce i jednym z największych pracodawców. Liczba pracowników w firmach francuskich szacowana jest na 200 tys. W 2012r. skumulowana wartość BIZ Francji w Polsce wyniosła blisko 90 mld zł. co stanowiło 12% ogółu napływu BIZ w naszym kraju. Francja jest również jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski. Rynek francuski jest czwartym największym rynkiem eksportowym Polski. Eksportujemy głównie sprzęt elektryczny, TV oraz maszyny i urządzenia mechaniczne. (PAIiIZ/ CCIFP/KPMG)

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.