III Forum Polski Wschodniej 'Eastern Poland Business Forum'

24 maja 2013
A- A A+

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ma zaszczyt zaprosić do udziału w III Forum Polski Wschodniej „Eastern Poland Business Forum”, które odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2013 roku w Kielcach.

Celem Forum jest tworzenie pozytywnego klimatu gospodarczego Polski Wschodniej poprzez odwołanie się do specyfiki i atutów makroregionu. Tegoroczna, druga edycja wydarzenia dotyczyć będzie istotnych zagadnień, odnoszących się m.in. do problematyki wykorzystania potencjału intelektualnego regionu, potencjału innowacyjnego uczelni oraz transferu know-how z zagranicy. Zaprezentowane zostaną możliwości inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski Wschodniej, a także sposoby wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz eksportu. Ambicją Forum jest również kontynuowanie dyskusji nad możliwościami otwarcia się regionu na współpracę z krajami z kierunków spoza Europy, jak również pogłębienie debaty nad przyszłością kluczowych dla regionu gałęzi gospodarki.

Zasadnicza, konferencyjna część Forum, która odbędzie się 11 czerwca br., uzupełniona zostanie o cykl warsztatów oraz spotkań b2b adresowanych do przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządów. Pierwszego dnia Forum wszyscy zagraniczni uczestnicy wydarzenia będą mieli sposobność odwiedzić fabryki oraz zakłady przemysłowe zlokalizowane w województwie świętokrzyskim oraz struktur służących rozwojowi (m. in. Kielecki Park Technologiczny). Zwieńczeniem pierwszego dnia Forum będzie uroczysta kolacja.

Więcej na stronie: http://www.easternpolandbusinessforum.eu/

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

PROGRAM III FORUM POLSKI WSCHODNIEJ
‘EASTERN POLAND BUSINESS FORUM’
KIELCE, 10-11.06.2013

Temat przewodni:

“Europejski kryzys, polskie szanse. Czas na nowe kierunki, nowe pomysły –
czas na Polskę Wschodnią.”

Goście Specjalni:
Mariusz Cezary Grendowicz
Janusz Steinhoff

PONIEDZIAŁEK 10 CZERWCA

20:00- Uroczysta kolacja dla uczestników Forum poprzedzona recitalem Waldemara Malickiego

WTOREK 11 CZERWCA
 - od godz. 8:00 - Rejestracja uczestników Forum
 - 09:00 – 09:30 - Oficjalne otwarcie III Forum Polski Wschodniej

Wystąpienia następujących osób:

Bożena Czaja, Członek Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA
Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Wojciech Lubawski, Prezydent Miasta Kielce,
Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

 - 09:30 - 11:15- I sesja plenarna: „Europa w kryzysowym teście – wspólnota problemów i interesów pięć lat później”
 - 11:15 -11:30
- Przerwa kawowa
 - 11:30-12:30Warsztaty (4 sesje równoległe) / spotkania B2B/ prezentacje ofert inwestycyjnych

Tematy warsztatów:
Od pomysłu do realnego biznesu
Ekspansja na rynki zagraniczne
Komunikacja marketingowa jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej
Partnerstwo Publiczno-prywatne jako szansa na rozwój

- 12:30-13:15 - Lunch
 - 13:15-14:15 - Warsztaty (4 sesje równoległe) / spotkania B2B/ prezentacje ofert inwestycyjnych

Tematy warsztatów:
Przystanek na drodze
W poszukiwaniu nowych nisz rynkowych
Wzornictwo przemysłowe
Podstawowe instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi

 - 14:30-16.00 - II sesja plenarna: „Nowy budżet UE lokomotywą dla Polski Wschodniej”

Debata:
* z udziałem Marszałków i Prezydentów Miast

·                    Wystąpienie Gościa Specjalnego Pana Mariusza Grendowicza

 - 16:00 – 16.30- Podsumowanie i oficjalne zakończenie III Forum Polski Wschodniej.

  • Organizator Forum zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności poszczególnych warsztatów

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.