Seminarium "Program Promocji Polski Wschodniej" w Białymstoku

10 listopada 2010
A- A A+

Bezpośrednie kontakty przyczynkiem do sukcesu przedsięwzięcia. Tak można by podsumować seminarium Program Promocji Polski Wschodniej, które odbyło się 9 listopada 2010 w Białymstoku.

Seminarium, zorganizowane z inicjatywy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Urzędu Miasta w Białymstoku odbyło się z udziałem przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w Hotelu Branicki w Białymstoku.

Celem seminarium było przybliżenie uczestnikom Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej potencjału gospodarczego Makroregionu Polski Wschodniej oraz możliwości uzyskania wsparcia na udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych.

Uczestników powitała Bożena Czaja, członek zarządu PAIiIZ S.A. Po przedstawieniu programu konferencji opowiedziała krótko o głównych celach projektu. Wyraziła również nadzieję, że społeczność lokalna uczestnicząca w życiu publicznym, samorządowym i gospodarczym aktywnie włączy się do promowania regionu.

Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku, zapewnił, że odpowiednie osoby znajdują się właśnie na sali. Poinformował również, że obecni są przedstawiciele firm, które już mogą pochwalić się sukcesami w nawiązywaniu kontaktów biznesowych z inwestorami zagranicznymi dzięki udziałowi w misjach gospodarczych PAIiIZ S.A. Prezydent wspomniał, że stabilność miasta jest większa wtedy, gdy budowana jest nie tylko w oparciu o bezpośrednie inwestycje zagraniczne, ale także o kapitał lokalny. Zwrócił także uwagę na potrzebę poprawy komunikacji pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami dzięki czemu będzie możliwe lepsze dopasowanie oferty pomocowej. Bożena Czaja dodała, że charakter działań pomocowych nie wymaga angażowania przez przedsiębiorców własnych środków finansowych.

Lech Pilecki, prezes Podlaskiego Klubu Biznesu, opowiedział o historii współpracy z PAIiIZ i wyraził nadzieje na intensyfikację kontaktów, która przełoży się na udział lokalnych przedsiębiorców w misjach gospodarczych. Wyraził też zaniepokojenie Strategią Rozwoju Polska 2030. Uważa, że jest ona dla Podlasia niekorzystna gdyż odbiera praktycznie możliwość realizowania dużych inwestycji na jego obszarze. Wspomniał także o konieczności budowy odpowiedniej jakości dróg oraz lotnisk w Białymstoku i Suwałkach bo ich brak zniechęca inwestorów zagranicznych.

Na życzenie wyrażone z sali Mariusz Prószyński, wiceprezes firmy Intratel Sp. z o.o., podzielił się doświadczeniami zdobytymi podczas udziału w misji gospodarczej w Indiach i opowiedział o olbrzymim znaczeniu kontaktów osobistych z potencjalnymi inwestorami. Prószyński jest tak bardzo zadowolony z wyników misji, że nawet jeśli Intratel nie zakwalifikuje się do kolejnej, najprawdopodobniej wyśle na własny koszt swoich przedstawicieli.

Agnieszka Łukaszewska-Wojnarowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego PAIiIZ S.A. opowiedziała o założeniach oraz dotychczasowej historii Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej. Zachęcała również obecnych do proponowania treści, które mają pojawiać się na portalu PolskaWschodnia.eu. Poinformowała również, że jest już dostępna lista imprez na 2011 rok wraz z datami organizacji. Wiedząc, że nabór ogłaszany jest 50 dni przed misją przedsiębiorcy mają dosyć czasu na niezbędne przygotowania. Łukaszewska-Wojnarowska wspomniała, że zmieniły się zasady kwalifikowania podmiotów na misje i od tej pory głównymi uczestnikami będą przedsiębiorcy, zaś przedstawiciele samorządu tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do wsparcia przedsiębiorców.

Monika Gąsiorowska, dyrektor Biura ds. Realizacji Projektu PAIiIZ S.A. podzieliła się dotychczasowymi doświadczeniami zdobytymi w związku z organizacją misji oraz opowiedziała o udziale przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego w targach, wystawach i misjach gospodarczych. Wspomniała o dużym znaczeniu kontaktów bezpośrednich z potencjalnymi inwestorami. Z tego względu na duże imprezy opłaca się wysłać dwie osoby, finansując pobyt drugiej z własnych środków. Gąsiorowska poinformowała, że aplikowanie do udziału jest proste — należy zapoznać się z regulaminem i wypełnić wniosek o uczestnictwo.

Tomasz Buczek, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Białymstoku zachęcił przedsiębiorców do śledzenia informacji zamieszczanych na WWW PAIiIZ. Wspomniał także o potrzebie intensyfikacji kontaktów oraz zachęcał do bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi inwestorami.

Na zakończenie Bożena Czaja podziękowała za udział w seminarium i wyraziła nadzieję, że nie było to ostatnie spotkanie. Wspomniała też, że w przypadku misji zagranicznych mniej istotne jest miejsce, a bardziej — kogo z branży w nim spotkamy. Czaja zachęciła do kontaktów i udziału w projektach realizowanych przez PAIiIZ w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej.

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.