Rozwój sieci Centrów Obsługi Inwestora w Polsce Wschodniej

03 marca 2011
A- A A+

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ S.A) wspomaga rozwój współpracy Centrów Obsługi Inwestora w Polsce Wschodniej.

29 grudnia 2009 PAIiIZ S.A. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę o dofinansowanie Projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”. Budżet projektu wynosi ponad 19 milionów złotych, z czego dziewięćdziesiąt procent pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. Pozostałe dziesięć procent to wkład własny siedmiu partnerów Projektu — pięciu Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora, ulokowanych w Urzędach Marszałkowskich lub Agencjach Rozwoju Regionalnego i dwóch Biur Obsługi Inwestora, ulokowanych w stolicach województw Polski Wschodniej. Realizacja projektu, którego liderem jest PAIiIZ S.A., rozpoczęła się 1 stycznia 2010 i potrwa do 30 czerwca 2015.

Regionalne Centra Obsługi Inwestora (COI) powstały z inicjatywy PAIiIZ S.A. w latach 2004 i 2005 i działają przy Urzędach Marszałkowskich i Agencjach Rozwoju Regionalnego, we wszystkich województwach. W każdym COI pracują osoby przeszkolone przez PAIiIZ S.A. i posiadające wieloletnie doświadczenie w obsłudze inwestorów. Do głównych zadań Centrum Obsługi Inwestora należy działanie na rzecz promocji oferty inwestycyjnej regionu i aktywne uczestnictwo w procesie obsługi inwestorów, zarówno zagranicznych jak i krajowych, monitorowanie stanu inwestycji w regionie, oraz doradztwo odbiorcom inwestycji. Polega to przede wszystkim na dostarczaniu inwestorom wszelkich informacji gospodarczych i prawnych potrzebnych na etapie wyboru lokalizacji; poszukiwaniu odpowiednich lokalizacji dla inwestycji — zarówno typu „greenfield” jak i „brownfield”; organizacji wizyt biznesowych; identyfikacji ewentualnych dostawców i kontrahentów oraz pomocy w kontaktach z administracją rządową i samorządową. Działania obejmują także pomoc bezpośrednią w czasie procesu inwestycyjnego,

Ponadto COI służą swoją pomocą w profesjonalnym doradztwie przy opracowywaniu przez podmioty gospodarcze i samorządowe kompleksowych ofert terenów i obiektów przygotowanych pod nowe inwestycje.

Realizacja Projektu spowoduje utworzenie jednej, ponadregionalnej sieci współpracujących ze sobą COI. Powstanie system wymiany informacji w zakresie współpracy z inwestorami oraz zostaną opracowane jednolite standardy obsługi inwestorów zewnętrznych. Projekt przewiduje też aktualizowanie i gromadzenie nowych informacji o dostępnych w regionach ofertach inwestycyjnych, a także prowadzenie bieżącego monitoringu stanu inwestycji w poszczególnych województwach. To pozwoli na stałą ocenę zmian w napływie inwestycji do regionów wschodnich oraz stworzenie i prowadzenie międzyregionalnej bazy danych ofert inwestycyjnych. Informacje o ofertach z jednego regionu będą dostępne w pozostałych COI funkcjonujących w ramach sieci. Obecnie te informacje są dostępne na poziomie PAIiIZ S.A. na portalu www.polskawschodnia.eu.

Wsparcie finansowe przewidziane jest także na zakup środków trwałych, leasing samochodów, organizację krajowych i zagranicznych seminariów oraz warsztatów podnoszących poziom kadr obsługujących inwestorów, a także wykonanie i wdrożenie ekspertyz dotyczących oferty inwestycyjnej makroregionu. COI będą mogły też zakupić nowoczesne wyposażenie i oprogramowanie do obsługi konferencji. Jak dotąd podpisano jedną umowę na leasing samochodu, dwa COI zakupiły sprzęt i oprogramowanie. W pozostałych przypadkach przygotowywane są postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

W ubiegłym roku w ramach projektu odbyły się dwa międzynarodowe fora inwestycyjne — jedno poświęcone gospodarczej współpracy polsko ukraińskiej, którego organizatorem był COI województwa lubelskiego, oraz drugie, poświęcone promocji polskiego sektora jachtowego, które zorganizowało COI województwa podlaskiego. Zorganizowano i przeprowadzono dwa seminaria dotyczące m.in. aspektów prawnych procesu inwestycyjnego.

W roku 2011, poza kontynuacją organizacji forów inwestycyjnych, które odbędą się podobnie jak w ubiegłym roku w województwie podlaskim i lubelskim, będzie trwał proces zbierania i aktualizacji danych o ofertach inwestycyjnych. Informacje te zostaną opublikowane w formie katalogów ofert inwestycyjnych. Został ogłoszony przetarg na pierwszą taką publikację, która ma się ukazać w 2011r. W tym roku planowana jest także międzynarodowa konferencja m.in. na temat partnerstwa publiczno-prywatnego, która prawdopodobnie odbędzie się w Londynie. Kontynuowane też będą szkolenia i działania informacyjno-promocyjne.

Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” jest działaniem kompleksowym i rozłożonym na pięć lat, a skutki jego realizacji będą widoczne w pewnej perspektywie czasowej.

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.