Promocja gospodarcza

26 października 2010
A- A A+

W dniu 9 sierpnia 2010 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało ogłoszenie odnośnie naboru wniosków do poddziałania 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Poddziałanie 6.5.2 realizowane jest w celu wzmocnienia konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych, nawiązanie przez przedsiębiorców kontaktów gospodarczych, a także wypromowanie polskich specjalności eksportowych. Beneficjentami tego poddziałania są przedsiębiorcy. Zasadniczymi instrumentami realizacji tego poddziałania będzie udzielanie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.

Podmiotami uprawnionymi do uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 6.5.2 są przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zgłosili swój udział w branżowym programie promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym.

Branżowe programy promocji i programy promocji o charakterze ogólnym zostaną wybrane przez ministra właściwego do spraw gospodarki w ramach realizacji projektu systemowego 6.5.1 POIG „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”.

Branżowy program promocji będzie to koncepcja obejmująca okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, w której określone będą:

 - rodzaje i terminy działań promujących jedną branżę lub producentów towarów jednego rodzaju,
 - rynki, na których prowadzone są działania promujące,
 - katalog rodzajów działalności związanych z daną branżą, usługami lub towarami jednego rodzaju,
 - katalog produktów, usług lub towarów jednego rodzaju, które będą objęte działaniami promującymi.

Programy promocji o charakterze ogólnym będą to jednorazowe imprezy promujące Polskę i polską gospodarkę w kraju i za granicą, określone na liście programów promocji o charakterze ogólnym.

Poziom dofinansowania

Wielkość pomocy na udział w branżowym programie promocji

do 60 % poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą

do kwoty 300 tys. zł. na udział w jednym branżowym programie promocji

Wielkość pomocy na udział w programie promocji o charakterze ogólnym

do 50 % poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą

do kwoty 25 tys. zł. na udział w jednym programie promocji o charakterze ogólnym.

Więcej informacji: na stronie Ministerstwa Gospodarki

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.