Potencjał inwestycyjny Polski Wschodniej

03 listopada 2010
A- A A+

Sytuacja w Makroregionie Polska Wschodnia poprawia się w zawrotnym tempie i już niedługo ta część kraju będzie kojarzyć się z nowoczesnością i innowacyjnością. Makroregion na pierwszym miejscu stawia rozwój i korzysta z unijnego wsparcia pełnymi garściami. Tego typu działania sprawiają, że tamtejsze tereny stają się atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych chcących zainwestować właśnie w Polsce.

W Makroregionie od kilku lat zauważamy wiele istotnych zmian. Po pierwsze zmniejszyła się rola dominującego rolnictwa, wzrosło natomiast znaczenie usług, szczególnie takich jak pośrednictwo finansowe, obsługa nieruchomości i obsługa firm. Są to zjawiska jak najbardziej pozytywne, świadczące o tym, że gospodarka Polski Wschodniej unowocześnia się i upodabnia do trendów w gospodarce światowej. Nadal przeważa przemysł tradycyjny, jednak coraz więcej zakładów przemysłowych wykorzystuje do produkcji nowoczesne technologie.

Trudno sobie wyobrazić dynamiczny wzrost gospodarczy bez dobrze rozwiniętego systemu transportu, dlatego wsparcie finansowe dostają przedsięwzięcia związane z budową i przebudową dróg, modernizacją linii kolejowych oraz poprawą infrastruktury dostępu do portów morskich. Rządowe plany zakładają w ciągu najbliższych pięciu lat usprawnienie sieci drogowej, przebiegającej przez Polskę Wschodnią. Powstaną dwie autostrady i kilka dróg ekspresowych. Przez województwo podkarpackie będzie przebiegać autostrada A4, a przez województwo lubelskie A2. Pierwsza będzie szlakiem tranzytowym między granicą Polski z Niemcami, a granicą z Ukrainą. Druga natomiast połączy zachodnią stronę województwa ze wschodnią granicą z Białorusią. Dodatkowo niektóre drogi krajowe zostaną przekształcone w drogi ekspresowe. Wydano także pozwolenie na budowę portu lotniczego w Świdniku koło Lublina. Prace właśnie się rozpoczęły. Oddanie gotowego lotniska planowane jest na wiosnę 2012 roku.

Polska Wschodnia jest regionem, w którym inwestorzy spotkają się z wysoką jakością kapitału ludzkiego. Młodzi ludzie, czyli potencjalni przyszli pracownicy, są bardzo dobrze wykształceni, przede wszystkim za sprawą silnych ośrodków akademickich. Uczelnie wyższe wciąż prężnie się rozwijają, chcąc dorównać jednostkom naukowym za granicą. Starają się dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy, a niektóre szkoły już zaczynają kształcić studentów pod konkretne specjalizacje sektorowe. Jednocześnie poziom wynagrodzenia na tym terenie jest najniższy w całym kraju. To ważny aspekt dla inwestorów, którym zależy na tym, aby mieć jak najtańszą siłę roboczą o wysokim stopniu wykwalifikowania.

Szansą na sukces gospodarczy są parki technologiczne, dzięki którym możliwy jest przepływ wiedzy i technologii pomiędzy uczelniami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, a przedsiębiorstwami. Obecnie na terenie Polski Wschodniej funkcjonuje dziewięć takich obiektów. W bieżącym roku rozpoczęły się prace budowlane Elbląskiego Parku Technologicznego oraz rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego. Według Wiceprezesa Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Janusza Ramskiego, do końca 2010 roku powierzchnia Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego „Aeropolis” zostanie prawdopodobnie całkowicie wypełniona. Park ten jest magnesem przyciągającym inwestorów, a w ciągu trzech najbliższych lat może stać się wizytówką województwa podkarpackiego.

W celu przyspieszenia wzrostu gospodarczego Makroregionu powstały Specjalne Strefy Ekonomiczne, w których przedsiębiorców zachęca się ulgami podatkowymi i możliwością rozpoczęcia działalności na już przygotowanych i uzbrojonych terenach. W Polsce Wschodniej powstało pięć takich stref o łącznej powierzchni ponad 3 800 ha. W ostatnich latach we wszystkich województwach Polski Wschodniej utworzone zostały także Centra Obsługi Inwestora. Są to miejsca, do których zgłaszają się przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w Makroregionie. Każda placówka to źródło aktualnych informacji o gospodarce województwa i baza kontaktów z samorządami lokalnymi. Dodatkowym atutem jest fakt, że nowe inwestycje na terenie Polski Wschodniej zostały objęte najwyższym, pięćdziesięcioprocentowym wsparciem dla inwestorów w ramach programu regionalnej pomocy publicznej.

Na poprawę jakości życia mieszkańców, rozwój gospodarczy i społeczny wpływa niewątpliwie dostęp do Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT). Dlatego do końca 2013 roku powstanie sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu. Swoim zasięgiem obejmie 90% mieszkańców oraz 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców na obszarze Polski Wschodniej.

Dzięki unijnym funduszom Polska Wschodnia stanie się rajem dla zapaleńców turystyki rowerowej. Projekt zakłada budowę tras rowerowych w każdym z pięciu wschodnich województw. Rowerowe trakty będą przebiegać przez ważne, atrakcyjne turystycznie i cenne przyrodniczo miejsca. Zbudowane zostaną także stojaki na rowery, wiaty postojowe, wiaty widokowe i inne urządzenia zapewniające bezpieczeństwo przejazdów. Powstaną także rowerowe ścieżki tematyczne. Inwestycja zakończy się pod koniec 2014 roku.

Na całym obszarze wschodniej części kraju zachodzą właśnie pozytywne zmiany. We wszystkich regionach powstają parki naukowo-technologiczne, Specjalne Strefy Ekonomiczne, Centra Obsługi Inwestora, a to wszystko, aby pomóc inwestorom w lokowaniu działalności gospodarczej. Poprawia się także stan szlaków komunikacyjnych, dzięki czemu tereny wschodnie będą bezpośrednio połączone z ogólnopolską siecią dróg szybkiego ruchu. Szerokopasmowy Internet podniesie atrakcyjność inwestycyjną, a trakt rowerowy przebiegający przez pięć województw wpłynie na polepszenie warunków życia i wypoczynku mieszkańców. Ośrodki akademickie, silne już teraz, cały czas dynamicznie rozwijają się i powiększają potencjał naukowo-badawczy. Polska Wschodnia dostała szansę i dzięki unijnemu wsparciu poprawia swój – w przeszłości zaniedbany – wizerunek. Staje się idealnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej i lokowania inwestycji.

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.