Polska Wschodnia europejskim centrum usług BPO

24 marca 2011
A- A A+

Wykształcona kadra fachowców, korzystne położenie geograficzne, niskie koszty pracy, ulgi dla inwestorów — to podstawowe czynniki, które decydują o atrakcyjności Makroregionu Polska Wschodnia dla sektora usług Business Process Outsourcing (BPO).

Wartość polskiego rynku usług BPO wycenia się na 2 mld dolarów. Około ²/₃ tej kwoty to przychody z tytułu sprzedaży usług za granicę, co oznacza półtoraprocentowy udział Polski w globalnym rynku BPO. Sektor usług wspólnych został uznany za strategiczny dla polskiej gospodarki, głównie ze względu na dynamiczny rozwój, podnoszenie innowacyjności kraju i 45 tys. miejsc pracy (w perspektywie 2-3 lat liczba ta ma zwiększyć się do 70 tys.).

Według raportu Ernst&Young „2010 European attractiveness survey”, najbardziej atrakcyjnymi regionami jeśli chodzi o usługi BPO w najbliższych 3 latach będą: Chiny (66%), Indie (61%) i Europa Środkowo-Wschodnia (59%), a zwłaszcza Polska, która już teraz jest liderem regionu.

W tym kontekście wzrastają też szanse Makroregionu Polska Wschodnia, który może pochwalić się dużą atrakcyjnością kosztowo-płacową. W najbogatszych krajach Unii godzina pracy kosztuje średnio 25-30 euro, a w Polsce Wschodniej — około 5 euro, czyli mniej niż w takich miastach jak Kraków czy Wrocław, które są liderami w przyciąganiu inwestycji BPO. Po drugie, naszym atutem jest położenie geograficzne. Polska Wschodnia jest bowiem ulokowana w samym centrum regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestorzy zdają sobie zatem doskonale sprawę z dostępu, jaki oferuje nasz Makroregion do rynku wschodniego, w tym coraz dynamiczniej rozwijającej się Ukrainy. Po trzecie, Polska Wschodnia może poszczycić się wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowników, w tym: inżynierów, ekonomistów, prawników, informatyków, księgowych, itp. Ponadto, każde większe miasto posiada odpowiednie zaplecze naukowe w postaci wyższych uczelni, które coraz częściej decydują się na podjęcie współpracy — i to nie tylko w charakterze naukowym — z dużymi międzynarodowymi koncernami. Z badania przeprowadzonego przez Colliers International wspólnie z A.T. Kearney wynika, że dostępność nowoczesnych i efektywnych powierzchni biurowych o wysokim standardzie jest głównym czynnikiem wpływającym na długoterminową obecność centrów outsourcingowych. Oprócz aspektu finansowego, jest to także istotne z punktu widzenia zatrzymania pracowników. Biura znajdujące się w nowoczesnych, dobrze zlokalizowanych budynkach, spełniających odpowiednie normy, są atrakcyjniejszym środowiskiem pracy.

Zapewnienie efektywnej powierzchni biurowej o wysokim standardzie jest istotne, natomiast koszty wynajmu biura są drugorzędne w porównaniu z kwestią dostępności odpowiednich pracowników i kosztu ich pracy. Dlatego przewaga miast regionalnych nad stolicami pod względem kosztów wynajmu biura jest niewielka. Głównym atutem Polski Wschodniej będzie więc wykwalifikowana kadra i wysoki poziom znajomości języków obcych. Nie bez znaczenia jest też dostęp do szerokopasmowego Internetu. W przypadku usług BPO, które świadczone są w dużej mierze drogą elektroniczną i telefoniczną, mniejsze znaczenie ma słabiej rozwinięta infrastruktura komunikacyjna — jedna z głównych bolączek regionu.

Najbardziej znaczący wniosek płynący z lektury wyników przywołanego badania jest taki, że każde analizowane miasto Makroregionu może przyciągać i zatrzymywać inwestorów zainteresowanych usługami BPO. Wynika to z ewolucji działalności BPO w kierunku usług biznesowych o większej wartości dodanej, uzupełniających typowe, tanie i mało skomplikowane usługi. Takie miasta jak Kraków, Poznań Łódź czy Wrocław — lokalizacje z największym doświadczeniem w obszarze BPO, lecz jednocześnie najdroższe — mają zdolność do przyciągania usług z większą wartością dodaną, jak zarządzanie relacjami z klientem lub analiza biznesowa i prognozowanie. Z kolei miasta takie jak Lublin, Rzeszów, czy Olsztyn — z mniejszym doświadczeniem w zakresie BPO, lecz tańsze — przyciągną mniej skomplikowane usługi, takie jak podstawowe wsparcie IT, centra obsługi klienta (call centre) czy przetwarzanie transakcji.

Przeprowadzona przez Colliers International i A.T. Kearney analiza pokazuje, że Europa Środkowo-Wschodnia, a co za tym idzie także Makroregion Polska Wschodnia, nadal będzie obszarem skutecznie konkurującym z innymi częściami świata w sektorze BPO ze względu na następujące czynniki:

 - znaczące korzyści finansowe, tj. przynajmniej 30-40% niższe koszty przetwarzania danych w porównaniu z Europa Zachodnią i USA;

 - bliskość kulturowa z rynkami Europy Zachodniej i Ameryki Północnej (ścisłe więzi kulturowe, dostępność wykwalifikowanej siły roboczej i znajomość języków);

 - dostępność odpowiednich nowoczesnych powierzchni biurowych;

 - stabilne otoczenie biznesowe i prawne, w szczególności ze względu na obecne członkostwo w UE.

Wymieniony na końcu czynnik stał się szczególnie ważny w kontekście ostatnich wydarzeń w Afryce Północnej, która do tej pory była tradycyjnym kierunkiem inwestycji w BPO dla wielu krajów zachodnioeuropejskich.

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.