Jeśli chcesz przyciągnąć inwestora to nie powinieneś robić tego:...

11 kwietnia 2011
A- A A+

Rozmowa z Iwoną Chojnowską-Haponik, dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Pozyskiwanie inwestorów to często trudny i żmudny proces. Pani Dyrektor ma stały kontakt z przedsiębiorcami z zagranicy. Czy jest jakaś rzecz, która najbardziej utrudnia im robienie interesów w Polsce, coś, na co najczęściej się skarżą?

Agencja corocznie prowadzi badania na temat barier, z jakimi się borykają obsługiwani inwestorzy oraz obcokrajowcy robiący interesy w Polsce. Z ostatniego raportu na ten temat, opublikowanego w grudniu ubiegłego roku, wynika, że głównymi problemami są: brak przejrzystości w działaniu oraz podejmowaniu decyzji przez organy administracji różnych szczebli, długie procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę oraz legalizację pobytu przez cudzoziemców. Innymi barierami wskazywanymi przez inwestorów są te związane z zachętami inwestycyjnymi, tj. grantami rządowymi, grantami z funduszy strukturalnych, zwolnieniami podatkowymi w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE) czy zwolnieniami z podatku od nieruchomości. Szczególnie silnie akcentuje się konieczność zmian w ustroju SSE, dotyczącą wprowadzenia elastyczności w kształtowaniu zatrudnienia, wydłużenia terminu działalności stref, czy w końcu zliberalizowania warunków obejmowania gruntów prywatnych statusem SSE. Konieczne jest również ujednolicenie prawa podatkowego oraz jego interpretacji związanych z prowadzeniem działalności w strefach.

Innym poważnym problemem podnoszonym przez firmy jest brak planów zagospodarowania przestrzennego, co prowadzi do przedłużania procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a w konsekwencji do opóźnień w realizacji projektów inwestycyjnych.

Jako życzenia dalszych zmian wskazane zostały ograniczenie liczby badań statystycznych dla przedsiębiorców, dalsze uproszczenie prawa pracy, wzmożenie polityki wspomagania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Pomimo tych barier większość z biorących udział w badaniu poleca Polskę jako bardzo dobre miejsce do prowadzenia działalności wskazując, że największymi zaletami Polski są dobra dostępność wykwalifikowanej kadry pracowników, doskonała pula talentów, duży rynek, silna gospodarka w czasie kryzysu oraz dobra pozycja w Europie.

Kierowany przez Panią Departament ma wśród swoich licznych zadań także opiekę poinwestycyjną. Na czym ona polega?

W ramach opieki poinwestycyjnej, PAIiIZ podejmuje m.in. następujące działania: Organizacja i udział w spotkaniach dotyczących procesu implementacji danego projektu inwestycyjnego oraz w spotkaniach o charakterze ogólnym, tematycznym, sektorowym, bądź rynkowym z inwestorami zagranicznymi działającymi w Polsce. Pomoc w sprawnej komunikacji pomiędzy inwestorami zagranicznymi działającymi w Polsce, a przedstawicielami administracji centralnej i lokalnej. Podejmowanie interwencji w interesie inwestorów zagranicznych działających Polsce, którzy wystąpią o pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu czy zagadnienia. Sporządzamy także cykliczne raporty na temat barier w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski na podstawie doświadczeń z obsługi inwestorów zagranicznych.

Czy w swoich staraniach o jak największy napływ inwestycji zagranicznych Pani Departament działa sam, czy też może liczyć na pomoc i współdziała z innymi podmiotami. Na czym polega taka współpraca?

Nie tylko Departament, ale cała Agencja współpracuje z szeregiem międzynarodowych i regionalnych partnerów. Między innymi ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora, Urzędami Miast, izbami gospodarczymi, firmami consultingowymi. Można długo wymieniać. Współpraca polega przede wszystkim na wspólnej obsłudze inwestorów, prowadzeniu działań z zakresu promocji napływu BIZ, przygotowania pakietów informacyjnych czy też ofert lokalizacyjnych.

Czy Polska na tle innych państw Europy środkowo-wschodniej jest atrakcyjnym partnerem? Czy możemy pochwalić się wypracowaniem atrakcyjnego system zachęt inwestycyjnych?

Polska to doskonałe miejsce do inwestowania i rozwijania biznesu. W najnowszym raporcie „Ernst&Young European Attractiveness Survey 2010” Polska została wskazana przez menedżerów firm międzynarodowych jako najczęściej rozważana przez firmy lokalizacja nowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie. Turystów zachwyca natomiast gościnność i życzliwość Polaków, zabytki kultury polskiej i bogactwo przyrody.

Dobrze wykształceni polscy ekonomiści, inżynierowie, informatycy i naukowcy są cenionymi i poszukiwanymi pracownikami firm informatycznych, centrów badawczo-rozwojowych oraz instytutów naukowych. Co roku wzrasta liczba absolwentów polskich uczelni wyższych, w tym — kierunków najbardziej poszukiwanych przez firmy inwestujące w branże zaawansowane technologicznie. W roku akademickim 2009/2010 polskie uczelnie ukończyło 439 tysięcy osób, a w roku 2009/2010 studiowało 1 900 000 studentów. Rośnie też liczba osób podejmujących studia doktoranckie.

Polska gospodarka ma solidne podstawy stabilnego rozwoju. Globalny kryzys gospodarczy nie zaszkodził Polsce, która jako jedyny kraj w Europie nie doświadczyła recesji, a ponadto rozwijała się w najwyższym na kontynencie tempie. Istotne jest, że w czasach, kiedy zadłużenie publiczne stanowi problem dla wielu krajów, w Polsce relacja długu do PKB wynosi poniżej 55%, a więc jest znacząco poniżej średniej. Nie spada eksport i popyt wewnętrzny — najnowsze dane Eurostatu wskazują, że wzrost sprzedaży detalicznej w Polsce w porównaniu z ubiegłym rokiem był najwyższy w całej Unii Europejskiej. Zadłużenie zagraniczne wraz z niską inflacją utrzymują się na stałym poziomie, ocena klimatu inwestycyjnego przez zagranicznych przedsiębiorców jest z roku na rok coraz lepsza. Stabilność i bezpieczeństwo gwarantowane przez członkostwo w NATO i UE sprawiają, że Polska jest wiarygodnym, liczącym się partnerem biznesowym dla zagranicznych inwestorów. W najbliższej przyszłości największym wyzwaniem dla polskiej gospodarki będzie spełnienie kryteriów przyjęcia jednolitej europejskiej waluty — euro.

Polska oferuje zagranicznym firmom zachęty inwestycyjne. Jedną z wielu możliwości jest ulokowanie inwestycji na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE). W Polsce funkcjonuje 14 takich stref. Są to wyodrębnione obszary przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej na specjalnych, preferencyjnych warunkach. SSE oferują nowym inwestorom atrakcyjne ulgi podatkowe, ułatwienia w zatrudnianiu i dobrze przygotowane tereny pod inwestycje.

Prezes PAIIZ Sławomir Majman w ubiegłym roku stwierdził, że inwestorzy skarżą się na polskich urzędników, którzy potrafią zwlekać z podjęciem najprostszych nawet decyzji i w ten sposób zniechęcają do inwestowania w Polsce. Czy Pani zdaniem jest sposób, aby w przyszłości zapobiegać tego rodzaju urzędniczym zaniedbaniom?

Na szczęście coraz rzadziej spotykamy się już z tym problemem. Co do zaniedbań, to najprostszym rozwiązaniem są: szkolenie i przekonanie urzędników, jak ważne są inwestycje zagraniczne, i że w biznesie decyzje muszą być podejmowane szybko.

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.