Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - tłumaczenia pisemne

04 kwietnia 2011
A- A A+

Nr sprawy BRR/PN/ZP-10/2011

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu BRR/PN/ZP-10/2011

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę tłumaczenia pisemnego publikacji w ramach projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” Niniejszym informujemy, iż po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dokonano wyboru oferty nr 3, złożonej przez Skrivanek Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Podlaskiej 12, 20-304 Lublin, jako oferty najkorzystniejszej, z ceną brutto wynoszącą: 189.727,50 zł. Kryterium oceny ofert, zgodnie z zapisami SIWZ, była cena brutto 100%. Zgodnie z tym kryterium, oferta Skrivanek Sp. z o.o. otrzymała maksymalną liczbę punktów – 100 pkt.

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.