Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - organizacja wyjazdu na targi Annual lnvestemnt Meeting 2011

22 kwietnia 2011
A- A A+

Nr sprawy BPW/PN/ZP-16/2011 Wg. Rozdzielnika

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu BPW/PN/ZP-16/2011

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową organizację uczestnictwa przedsiębiorców z Polski Wschodniej z sektorów: jachtowego, samochodowego, lotniczego, spożywczego oraz specjalnych stref ekonomicznych i właścicieli ośrodków turystyczno-rekreacyjnych w wyjeździe na Targi Annual lnvestemnt Meeting 2011 oraz uczestnictwa przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w misji inwestycyjnej w związku z targami Annual lnvestment Meeting 2011, odbywający się w dniach 7-13 maja 2011 r. w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Niniejszym informujemy, iż po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dokonano wyboru oferty nr 1, złożonej przez:

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
z siedzibą przy
ul. Głogowska 14,
skr. poczt. 102,
60-734 Poznań,

jako oferty najkorzystniejszej, z ceną brutto wynoszącą: 308.355,62 zł.

Kryterium oceny ofert, zgodnie z zapisami SIWZ, była cena brutto 100%. Zgodnie z tym kryterium, oferta Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o. otrzymała maksymalną liczbę punktów -100 pkt.

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.