Fundusze Europejskie w 2010 roku: 8,7 mld zł nadwyżki

05 stycznia 2011
A- A A+

Rok 2010 był kolejnym, w którym Fundusze Europejskie nadzwyczajnie przyspieszyły. W zeszłym roku poświadczyliśmy w Komisji Europejskiej wydatki na kwotę 35,7 mld zł.

To 132,6 proc. założonego planu. Tym samym został on przekroczony o blisko 9 mld zł — poinformowała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podczas konferencji prasowej, która odbyła się 4 stycznia 2011 r. w Warszawie.

W latach 2007 – 2013 Polska otrzyma z Unii Europejskiej ponad 67 mld euro. Wydaliśmy już ponad połowę tej sumy. W 2010 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poświadczyło w Komisji Europejskiej wydatki na kwotę 35,7 mld zł. To 132,6 proc. założonego planu. Tym samym został on przekroczony o blisko 9 mld zł. Dzięki temu także refundacja wydatków poświadczonych w 2010 roku będzie o blisko 2 mld euro wyższa od planowanej. W rankingach Komisji Europejskiej nasz kraj niezmiennie pozostaje liderem w wydatkowaniu unijnych funduszy.

Stan wykorzystania Funduszy Europejskich na koniec 2010 roku

Złożone wnioski
Od początku uruchomienia programów do 26 grudnia 2010 r. złożono 157,9 tys. wniosków poprawnych pod względem formalnym (na koniec 2009 roku 100,4 tys. wniosków) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 366,1 mld zł (na koniec 2009 roku 232,2 mld zł).

Umowy
Do 31 grudnia 2010 r. podpisano z beneficjentami 50 459 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 154,4 mld zł, co stanowi 58 proc. alokacji na lata 2007-2013 (na koniec 2009 roku – 25 786 umów na kwotę dofinansowania UE 68,1 mld zł, tj. 25 proc. alokacji). Wartość wydatków kwalifikowalnych wykazana w umowach o dofinansowanie projektów wyniosła natomiast 223,4 mld zł (na koniec 2009 roku całkowita wartość podpisanych umów wynosiła 108,8 mld zł).

Płatności
Wartość wydatków beneficjentów wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 64 mld zł (na koniec 2009 roku 20,2 mld zł). Wartość dofinansowania UE w złożonych wnioskach o płatność wyniosła 46,4 mld zł, co stanowi 17,5 proc. alokacji na lata 2007-2013 (na koniec 2009 roku 15,3 mld zł, co odpowiadało 5,6 proc. alokacji).


Regiony przyspieszyły w 2010 roku

Sprawdził się, wprowadzony przez MRR „motywator” w postaci Krajowej Rezerwy Wykonania, zachęcającej regiony do sprawnego wdrażania funduszy europejskich. To premia 512 mln euro dla regionów, które zawnioskują do Komisji Europejskiej o refundację co najmniej 20% ogólnej puli środków przyznanych im na lata 2007-2013. Wszystkie województwa spełniły kryterium dopuszczające do podziału środków. Podział dodatkowych środków na poszczególne regiony będzie znany na przełomie stycznia i lutego 2011 r.

Poniższa tabela przestawia stopień wypełnienia kryterium dostępu do KRW przez poszczególne RPO Makroregionu — stan na 31 grudnia 2010r.


Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie WWW Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.