Dotacje na przygotowanie terenów inwestycyjnych

26 października 2010
A- A A+

2 sierpnia 2010 r. Ministerstwo Gospodarki ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 6.2.2. „Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych”. Głównym celem tego poddziałania jest ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowej wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zwiększenie poziomu inwestycji poprzez zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych.

Aby zwiększyć atrakcyjność Polski jako miejsca lokowania inwestycji niezbędne jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania terenów pod inwestycje.

W ramach poddziałania 6.2.2 dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 40 ha (w przypadku gdy teren inwestycyjny będzie się składał z kilku części, minimalna powierzchnia każdej z nich nie być mniejsza niż 10 ha), w tym w zależności od zapotrzebowania:

1. Opracowania dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu, w tym ocena stanu infrastruktury technicznej, analiza kosztowa uzbrojenia;
2. Opracowania dotyczące kompleksowości badań geotechnicznych, w tym warstw geologicznych, nośności gruntu, poziom lustra wód gruntowych;
3. Opracowanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych;
4. Opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji;
5. Opracowanie harmonogramów procesu inwestycyjnego;
6. Analizy formalno-prawne nieruchomości;
7. Analizy kosztowe makroniwelacji;
8. Raporty o oddziaływaniu na środowisko naturalne;
9. Dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana związana z uzbrojeniem terenu pod inwestycje;
10. Projekty doradczo-promocyjne, w tym działania rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym.

Poddziałnie 6.2.2 jest przeznaczone dla:

 - jednostek samorządu terytorialnego,
 - związków jednostek samorządu terytorialnego,
 - stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 - porozumień jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioskodawca podejmuje zobowiązanie, że w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu wykorzysta powstałą dokumentację do realizacji odpowiednich inwestycji.

Poziom dofinansowania wydatków, które będą mogły zostać objęte dotacją wynosi do 85%. Środki wypłacane są na zasadzie refundacji środków.

Więcej informacji: na stronie Ministerstwa Gospodarki

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.