"Promocja gospodarcza i turystyczna Polski Wschodniej"

26 listopada 2010
A- A A+

Debata na targach Galeria Marketingu Miejsc w Łodzi.

Spójność działań jest najważniejszą rzeczą, o której powinny pamiętać PAIiIZ oraz POT podczas promocji Polski Wschodniej – takie wnioski można wysnuć po dyskusji, jaka miała miejsce 25 listopada 2010 podczas Galerii Marketingu Miejsc w Łódź Art Center. Debata miała na celu przedstawienie projektów realizowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Polską Organizację Turystyczną.

Uczestnicy debaty. Od lewej: Krzysztof Karpieszuk, Bożena Czaja, Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, Małgorzata Wilk-Grzywna, Grzegorz Kiszluk.

Na początku prowadzący panel Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny pisma „Brief”, powitał i przedstawił gości biorących udział w dyskusji. Z publicznością spotkały się osoby pośrednio i bezpośrednio odpowiedzialne za sukces działań mających na celu promocję gospodarczą i turystyczną Polski Wschodniej: Barbara Czaja, członek zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), Małgorzata Wilk-Grzywna, dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej w Kielcach oraz Krzysztof Karpieszuk, sekretarz Miasta Białegostoku.

Pobierz relację wideo – rozmiar: 93MB, czas trwania: 62 minuty


Grzegorz Kiszluk zaczął dyskusję od pytania o cel działań podjętych przez instytucje. Pani Czaja stwierdziła, że głównym zadaniem jest zerwanie ze stereotypem zacofanej „Polski B”, za jaką często uchodzi w świadomości Polaków region wschodni. Ważne jest wypromowanie sektorów działającej tu gospodarki oraz zainteresowanie inwestorów krajowych i zagranicznych tą częścią Polski. Zauważyła, że dla pięciu województw tworzących Makroregion Polska Wschodnia ważny jest potencjał rolno-spożywczy; mogą one pochwalić się wieloma małymi firmami zajmującymi się branżą IT, budownictwem, czy przemysłem drzewno-meblowym. Zwróciła także uwagę na sektor szeroko pojętych usług dla biznesu (BPO) i potencjał intelektualny tkwiący w regionie. Następnie głos zabrała Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, przedstawiając cel działań z perspektywy POT. Efektem ma być zniwelowanie dotychczasowych negatywnych skojarzeń i zbudowanie pozytywnego wizerunku — stąd nazwa kampanii „Piękny Wschód”. Komunikat ma być nastawiony głównie na mieszkańców naszego kraju, by odkryli jak blisko jest Wschód, ale w przyszłości będzie też kierowany do Niemiec i Ukrainy, w odróżnieniu od działań PAIiIZ-u, który od początku nastawia się na przyciągnięcie inwestorów z całego świata. Potem swoją perspektywę przedstawiła Małgorzata Wilk-Grzywna, reprezentująca województwo świętokrzyskie. Także wspomniała o walce ze stereotypami oraz zaznaczyła jak bardzo ważna jest współpraca ośrodków i koordynacja wzajemnych działań. Ostatni zabrał głos Krzysztof Karpieszuk, który mówił o przemianie, jaką przeszedł Białystok. Zwrócił uwagę, że nakłady finansowe na promocję miasta wzrosły kilkukrotnie, a mimo początkowych problemów z logo miasta, kampania „Wschodzący Białystok” już przyniosła oczekiwane efekty.

Kolejne pytanie Kiszluka tyczyło się wspomnianej już wcześniej współpracy między PAIiIZ-em a POT-em. Czaja stwierdziła, że do tej pory Polska Wschodnia nie funkcjonowała jako atrakcja turystyczna ani miejsce, gdzie rozwija się gospodarka, teraz wspólnymi siłami, chcą zmienić jej wizerunek. Ścisła współpraca jest tu niezbędna i jak stwierdzili wszyscy uczestnicy debaty, taka koordynacja funkcjonuje. Czaja zażartowała, że chodzi często na kawę z Elżbietą Wąsowicz-Zaborek. Z całą pewnością współpraca zachodzi między Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi, a główną jednostką, czyli Polską Organizacją Turystyczną, która opiera swoje działanie głównie na materiałach opracowanych przez swoje oddziały, jak powiedziała Wąsowicz-Zaborek. Zauważyła, że najpierw należy zbudować wizerunek całego regionu, a potem zwracać uwagę na cechy poszczególnych województw, wskazywanie przysłowiowych „perełek”.

W tym momencie zwrócono uwagę na plakat promujący Polskę Wschodnią, nieco kontrowersyjny, przez co bardzo dobrze wpisujący się w idee łódzkiego Festiwalu Reklamy AD DAYS (w ramach którego wydarzeniem towarzyszącym była Galeria Marketingu Miejsc) odbywającego się właśnie pod hasłem Kontrowersje. Plakat autorstwa Andrzeja Pągowskiego przedstawia atrakcyjną dziewczynę, która przyciąga swoją urodą. Nie jest to pusta piękność, na jej piersiach odnajdujemy mapę z zaznaczonymi województwami wschodnimi, co oznacza, że Wschód jest bliski jej sercu. Podobnie Polska Wschodnia — przyciąga pięknem, ale także dodatkowymi walorami: turystycznymi i gospodarczymi. Plakat ma więc walczyć z kolejnymi stereotypami.

Kolejne pytanie dotyczyło sposobu opracowywania tego rodzaju szeroko zakrojonych strategii promocyjnych. Zebrani usłyszeli, że o kształcie kampanii decyduje POT wraz z zespołem ekspertów. Realizacja nie jest taka prosta, ponieważ później agencje muszą precyzyjnie trzymać się ścisłych wytycznych i wskaźników. W tym przypadku za kampanię odpowiedzialna jest agencja Bimers oraz dom mediowy PanMedia Western zdradziła Wąsowicz-Zaborek.

Pojawiła się także kwestia co będzie, gdy czas przeznaczony na promocję dobiegnie końca? Małgorzata Wilk-Grzywna zauważyła, że wszystkie podejmowane działania mają na celu wypromowanie marki, zwiększenie jej rozpoznawalności oraz atrakcyjności turystycznej i dopiero w 2015 roku, gdy się zakończy kampania, będzie można zmierzyć jej efekty. Polska Wschodnia powinna stać się nadrzędną marką utożsamianą z pięcioma województwami. Wspomniano także o istnieniu tzw. Grupy Roboczej, której zadaniem jest ustalenie planu działania i koordynacja całości. Krzysztof Karpieszuk ponownie wrócił do tego, jak bardzo zmienił się Białystok. Zaprosił uczestników debaty, by odwiedzili to miasto i sami się przekonali, jak idealnym jest miejscem do życia. Zwrócił też uwagę na rolę, jaką ma świadomość mieszkańców danego regionu: Białostoczanie początkowo sceptycznie nastawieni do kampanii, coraz bardziej zaczynają wierzyć w jej powodzenie. Grzegorz Kiszluk bardzo żywo zareagował na zaproszenie i przypomniał, że Brief for Poland organizuje cyklicznie swoje spotkania, może je więc zorganizować w Białymstoku. Jednocześnie jednak zauważył, że dobry produkt nie jest gwarancją sukcesu, należy jeszcze umiejętnie sprawić, by inni ludzie się o nim dowiedzieli.

Sprawdź dlaczego warto inwestować w Polsce Wschodniej

  • Dlaczego tutaj?

    Atrakcyjność gospodarcza regionów Polski Wschodniej zależy od działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowania technologicznego. Wspólnymi atutami dla całego Makroregionu P...

  • Nowe tereny inwestycyjne

    Idealna lokalizacja dla eksporterów, jedne z najniższych w Europie kosztów pracy, a zarazem jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce i specjalne zachęty dla inwe...

  • Specjalizacja w sektorach

    Z uwagi na dobre położenie geograficzne na granicy Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, a także doświadczenie i długoletnie kontakty kulturalne i biznesowe pomiędzy p...

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.